Hoe pas je AI toe waarbij de mens centraal staat?

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
05-07-2019

Hoe zorg je ervoor dat kunstmatige intelligentie in Europa wordt ontwikkeld vanuit de mens-centraal gedachte (human centric)? De Europese High Level Expert Group Artificial Intelligence doet een voorzet in 33 beleidsaanbevelingen die gericht zijn aan overheden, burgers, bedrijven, academici en investeerders.

De aanbevelingen volgen op de ethical guidelines die de expert group in april 2019 publiceerde, waarin kort samengevat staat dat de toepassing van kunstmatige intelligentie wettig, ethisch en robuust zou moeten zijn. Momenteel nemen twee Verbondsleden deel aan een pilot. Zij testen de guidelines in de praktijk.

De expert groep stelt in haar beleidsaanbevelingen voor dat Europa een AI roadmap ontwikkelt, om de inzet van AI blijvend te stimuleren op basis van risicogebaseerde regelgeving. Tegelijkertijd adviseert de groep om onder andere de Avg, anti-discriminatiewetgeving en mededingingswetgeving kritisch te beoordelen op de mate waarin deze wetgeving waar mogelijk de inzet van AI stimuleert en daadwerkelijke risico’s aanpakt. Daarbij zijn het in stand houden van een level playing field en de toepasbaarheid van de regelgeving belangrijke aandachtspunten voor het Verbond. Het nationale kabinet werkt aan een nationale AI strategie;  het Verbond volgt de ontwikkelingen op de voet en kijkt welke rol de verzekeringsbranche kan spelen. Zo zal Catelijne Muller, lid van de EU high level expert group AI, in oktober tijdens een Verbondsevent over responsible AI spreken.

Meest opvallende beleidsaanbevelingen

 • De groep adviseert overheden om geen massa-surveillance instrumenten te ontwikkelen gebaseerd op kunstmatige intelligentie;
 • Besteed meer aandacht aan de machtsbalans tussen instituties, bedrijven en individuen, veroorzaakt door de groei van digitale systemen;
 • Verplicht AI systemen om zich kenbaar maken als AI, zodat mensen weten dat ze met een kunstmatig intelligent systeem te maken hebben;
 • Ontwikkel auditing mechanismes voor AI-toepassingen;
 • Bij het implementeren van AI systemen, moet iedereen ‘mee kunnen doen’:
  - Stel een zorgplicht in voor ontwikkelaars van AI systemen zodat AI systemen geen mensen uitsluiten;
  - Let bij de ontwikkeling van AI systemen speciaal op kwetsbare doelgroepen;
 • Monitor systematisch de maatschappelijke impact van AI systemen;
 • Ontwikkel instrumenten waarmee maatschappelijke organisaties AI systemen kunnen testen;
 • Ondersteun het bedrijfsleven bij de ontwikkeling van AI systemen, door meer samenwerking tussen universiteiten en bedrijven, maar ook door gerichte subsidies;
 • Ontwikkel sectorale AI ecosystemen;
 • Ondersteun burgers met menselijke interventie op het moment dat een AI systeem hen beoordeeld;
 • Stel een centrale database beschikbaar waarmee AI systemen getraind kunnen worden.

Was dit artikel nuttig?