Klantbelang en reputatie

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Hoe kunnen verzekeraars het belang van de klant blijven borgen, in een wereld die nooit stilstaat? Hoe kan de positie van de klant verder versterkt worden? Het programma Klantbelang en Reputatie ziet hierop toe.

Vanaf het begin heeft het signaleren en oplossen van knelpunten een belangrijke plaats binnen dit programma. Knelpunten waardoor het klantbelang in het gedrang komt en die daarmee ook de reputatie van de verzekeringssector kunnen schaden. Dergelijke reputatieproblemen ontstaan meestal door een kloof tussen wat de klant verwacht en wat een verzekeringsproduct of verzekeraar daadwerkelijk doet. Het doel is dan deze kloof zoveel mogelijk te dichten. Dit blijft ook de komende jaren een prioriteit.

Het Verbond blijft in gesprek met verzekeraars, stakeholders en klanten over hoe de sector kan voldoen aan de veranderingen in klantbehoefte en over de accenten die we hierbij zetten. 

Betalingsproblematiek

Soms zit het tegen. Voor wie ineens veel minder inkomen heeft of het overzicht verliest, liggen geldproblemen op de loer. Het betalen van verzekeringspremies kan dan in het gedrang raken. Als verzekeraars constructief omgaan met klanten met betalingsproblemen, kunnen zij eraan bijdragen dat de financiële problemen van deze groep klanten niet groter worden en hen soms zelfs juist helpen deze problemen aan te pakken. Het Verbond heeft een aantal concrete handvatten ontwikkeld om verzekeraars én hun klanten daarbij te ondersteunen:

Digitale toegankelijkheid

Iedereen wil graag op zijn eigen manier gebruik maken van internet. Ook mensen met een functionele beperking. En dat zijn meer mensen dan je denkt! Miljoenen Nederlandse consumenten zijn op de een of andere manier beperkt in hun handelen, bijvoorbeeld omdat ze slechtziend zijn, maar ook omdat ze tijdelijk niet in staat zijn om op de gebruikelijke wijze een computer te gebruiken. Zorg dat je website toegankelijk is voor iedereen, overal en met ieder apparaat! Op Digitale toegankelijkheid vind je meer informatie, handige links en het programma van bijeenkomsten.

Financiële educatie

De verzekeringssector wil de klant bijstaan in het omgaan met risico’s.  Om verstandige financiële beslissingen te kunnen nemen, moeten mensen wel beschikken over financiële vaardigheden. Omdat ook in dit geval geldt ‘jong geleerd is oud gedaan’ zetten we ons op een paar manieren in voor financiële educatie.

Laatst gewijzigd op:23-07-2021