Skip to Content

Vijf vragen over het Schuldenknooppunt

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Ze noemen zichzelf wel eens het digitale postkantoor. Of de digitale snelweg. Feit is dat hulpverlening en schuldeisers makkelijker, beter en sneller met elkaar communiceren via het Schuldenknooppunt, waarbij iedere schuldeiser zich kan aansluiten. Ook verzekeraars. Projectleider Marianne Oostrik geeft antwoord op vijf vragen.

1. Wat is het Schuldenknooppunt?

“Het Schuldenknooppunt zorgt voor een digitale snelweg zonder files. Aan de ene kant bieden wij de techniek om alle interactie tussen schuldeisers en schuldhulpverleners in goede banen te leiden. En aan de andere kant proberen we de inhoud van berichten te standaardiseren. In de dagelijkse praktijk van de schuldhulpverlening wordt er een wirwar aan communicatiemiddelen gebruikt. Brieven, mails, gespreksnotities, telefoontjes, korte verslagen, lange verhalen. Eén dossier omvat gemiddeld veertien schuldeisers, maar dat kunnen er dus ook veertig zijn. Als die allemaal op hun eigen manier communiceren, is dat omslachtig en duurt het lang om een dossier op orde te krijgen. Bij het Schuldenknooppunt is er maar één manier van communiceren. De inhoud en de techniek komen bij ons samen.”

2. Waarom zijn jullie nodig?

“In één woord: versnelling. Dat is ons belangrijkste doel. De wet schrijft voor dat er binnen vier maanden een schuldregeling moet zijn getroffen tussen eiser(s) en hulpverlener, maar het duurt vaak veel langer. Soms lukt het niet eens binnen een jaar. Dat is voor iedereen frustrerend, maar moet je je eens voorstellen dat jij degene bent die de schulden heeft. Na een lange tijd heb je alle moed bij elkaar geraapt om hulp te zoeken en dan duurt het allemaal zo lang.”

3. Hoe werkt het?

“Samen met de hulpverlening en de schuldeisers hebben wij standaardberichten gemaakt. Ieder dossier wordt gestart door de schuldhulpverlener. Hij of zij vult de standaardvelden in en doet saldoverzoeken. Vervolgens krijgen alle betrokken schuldeisers die zijn aangesloten een e-mail alert dat er berichten klaar staan. De schuldeisers halen die berichten op, vullen het saldoverzoek aan en sturen het terug naar de hulpverlener. Dit werkt ook zo voor een betaalvoorstel. Op onze website en op YouTube is een video te vinden, waarin in iets meer dan een minuut wordt uitgelegd hoe het Schuldenknooppunt werkt.”

4. Wie kan zich bij jullie aansluiten? En wat hebben zij eraan?

“Kort samengevat: iedereen die partij is in de schuldhulpverlening kan zich bij ons aansluiten. Dus ook verzekeraars. Er zijn meerdere voordelen voor aangesloten partijen, maar de belangrijkste is een enorme versnelling van het schuldregelproces. Toen ik in 2013 in de wereld van de schuldhulpverlening terecht kwam, heb ik mij verbaasd over hoeveel tijd het kost om een overzicht te krijgen van iemands schulden. Via ons Schuldenknooppunt krijgen alle betrokken partijen nog maar op één manier en via één kanaal een betaal- of saldoverzoek binnen. Dat biedt niet alleen overzicht, maar scheelt ook ontzettend veel telefoon- en emailverkeer. Hoe meer partijen zich aansluiten hoe efficiënter er wordt gewerkt. Dat resulteert niet alleen in een kostenbesparing voor alle betrokkenen, het verlaagt ook de maatschappelijke kosten van schulden. Als alle partijen meedoen, kunnen we op termijn de doorlooptijd verkorten naar een week in plaats van maanden. Dat zou voor alle partijen winst betekenen.”

5. Kun je al iets vertellen over de resultaten?

“Wij zijn vorig jaar januari live gegaan en inmiddels zijn er zo’n 200 gemeenten die via het Schuldenknooppunt werken. Daarnaast is al een aantal grotere bedrijven en organisaties bij ons aangesloten. Tot nu toe hebben we veel positieve reacties mogen ontvangen en dat heeft vooral met de efficiency te maken. De eerste resultaten laten zien dat vooral de reactiesnelheid enorm is toegenomen. Het enige dat nieuwe toetreders moeten regelen, is eHerkenning regelen, want veiligheid staat voorop. En als die identificatie is geregeld, kunnen ze vandaag nog aan de slag!”

Ook aansluiten bij het Schuldenknooppunt? Dat kan in slechts twee stappen


Was dit nuttig?