Lid worden

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Meer dan 95% van de schade- en levensverzekeraars in Nederland is lid van het Verbond van Verzekeraars. Ook ondernemingen die zich toeleggen op banksparen voor de oude dag en premiepensioeninstellingen (PPI) zijn lid.

Ledenlijst: welke organisaties zijn lid?

In de ledenlijst zijn alle leden en aspirant-leden opgenomen.

Werkt u bij een soortgelijke onderneming die nog geen lid is? Dan kunt u hiervoor een aanvraagprocedure starten.

Aanvraagprocedure lidmaatschap

  1. Check of uw onderneming in aanmerking komt voor lidmaatschap van het Verbond.
  2. Komt u in aanmerking neem dan contact op Annemieke van Kaam-van Westhreenen, bestuurs- en directiesecretaris (070-333 85 00). Daarna ontvangt u een informatiepakket. Komt u niet in aanmerking? Er zijn ook mogelijkheden voor samenwerking.
  3. Wilt u lid worden, vul dan het aanvraagformulier en de Verklaring Gedragscode Verzekeraars in en stuur deze naar ons.
  4. Hierna volgt een kennismakingsgesprek met de directie van het Verbond, waarin wij graag horen wat u verwacht van uw lidmaatschap.
  5. Leden van het Verbond moeten voldoen aan de zelfregulering van branche (die voortvloeit uit de Gedragscode Verzekeraars en met name gericht is op het klantbelang). De onafhankelijke Stichting Toetsing Verzekeraars voert een Toetredingstoets uit om vast te stellen of u als potentieel lid de verplichte zelfregulering kent en navolgt.
  6. Het bestuur beslist of uw aanvraag wordt ingewilligd. Als het bestuur het verzoek afwijst, kunt u binnen een maand een door het bestuur in te stellen onafhankelijke commissie van beroep verzoeken om alsnog tot toelating te besluiten.

Voldoet u nog niet volledig aan alle voorwaarden, dan komt u misschien wel in aanmerking voor het aspirant-lidmaatschap. U kunt in beginsel maximaal 2 jaar aspirant-lid blijven.

Download hier

Is uw onderneming al lid van het Verbond?

Staat uw onderneming al op de ledenlijst? Bekijk dan hoe u alles uit het lidmaatschap kunt halen.

Ook als u op een andere manier wilt samenwerken, zijn wij benieuwd naar uw ideeën. Er zijn veel vormen van samenwerking met ons mogelijk.

Bel ons gerust voor meer informatie: Annemieke van Kaam-van Westhreenen, bestuurs- en directiesecretaris (070-333 85 00). 

Heeft u vragen?

Bel met Annemieke van Kaam-van Westhreenen, bestuurs- en directiesecretaris (070-333 85 00). 

;