Lid worden

Op deze pagina staat ook informatie speciaal voor leden. Log in voor toegang of vraag een account aan.

Meer dan 95% van de schade- en levensverzekeraars in Nederland is lid van het Verbond van Verzekeraars. Ook ondernemingen die zich toeleggen op banksparen voor de oude dag en premiepensioeninstellingen (PPI) zijn lid.

Ledenlijst: welke organisaties zijn lid?

In de ledenlijst zijn alle leden en aspirant-leden opgenomen.

Werkt u bij een soortgelijke onderneming die nog geen lid is? Dan kunt u hiervoor een aanvraagprocedure starten.

Aanvraagprocedure lidmaatschap

  1. Check of uw onderneming in aanmerking komt voor lidmaatschap van het Verbond.
  2. Zo ja, bel dan met Annemieke van Kaam-van Westhreenen, bestuurs- en directiesecretaris (070-333 85 00) voor een telefonische kennismaking. Geen lidmaatschap mogelijk? Er zijn ook mogelijkheden voor samenwerking.
  3. U ontvangt een informatiepakket. Natuurlijk mag u ons bellen met aanvullende vragen, of om alvast eens contact te leggen met specifieke medewerkers.
  4. Om lid te worden stuurt u ons het ingevulde aanvraagformulier en de Verklaring Gedragscode Verzekeraars.
  5. Onze directies maken nader kennis met elkaar en wij horen graag wat jullie verwachten van het lidmaatschap.
  6. De onafhankelijke Stichting Toetsing Verzekeraars voert een Toetredingstoets uit om vast te stellen of u als potentieel lid de verplichte zelfregulering kent en navolgt. Wij helpen u graag op weg.
  7. Het bestuur beslist of uw aanvraag wordt ingewilligd en wij u als lid mogen verwelkomen. 

Voldoet u nog niet volledig aan alle voorwaarden, dan komt u misschien wel in aanmerking voor het aspirant-lidmaatschap. U kunt in beginsel maximaal 2 jaar aspirant-lid blijven. In die tijd werkt u toe naar het lidmaatschap. Wij ondersteunen u daarbij.

Download hier

Is uw onderneming al lid van het Verbond?

Staat uw onderneming al op de ledenlijst? Bekijk dan hoe u alles uit het lidmaatschap kunt halen. Individuele medewerkers kunnen ook een een account aanvragen en zich abonneren op nieuwsbrieven voor toegang tot extra informatie.

Ook als u op een andere manier wilt samenwerken, zijn wij benieuwd naar uw ideeën. Er zijn veel vormen van samenwerking met ons mogelijk.

Bel ons gerust voor meer informatie: Annemieke van Kaam-van Westhreenen, bestuurs- en directiesecretaris (070-333 85 00). 

Heeft u vragen?

Bel met Annemieke van Kaam-van Westhreenen, bestuurs- en directiesecretaris (070-333 85 00).