Skip to Content

Data analytics en onderzoek

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Wij werken graag met jouw organisatie aan actuele data-vraagstukken!

  • Werk je met data en kan samenwerking met het Verbond van Verzekeraars misschien nog betere informatie opleveren? 
  • Heb je een data-vraagstuk en vormen verzekeraars of kennis over schade en risico’s een belangrijke bron?
  • Ben je verzekeraar en wil je gegevens benchmarken of loop je rond met een datavraagstuk? 
  • Beschikt jouw organisatie over gegevens die van waarde kunnen zijn voor de verzekeringssector?
  • Heb je behoefte aan een brede dataset voor het trainen van AI-modellen?

Bij het Data Analytics Centre (DAC) van het Verbond van Verzekeraars werken ervaren data-analisten met brede kennis over de sector, onderzoeksmethoden, analysetechnieken en dashboarding. Wij verrichten onderzoek voor verzekeraars en andere belanghebbenden.

Data analytics - typen onderzoek

  • Verzekeraars delen cijfers over hun verzekeringen en ingediende claims met het Verbond. Het DAC maakt hiervan rapportages en analyses. Hiermee kunnen verzekeraars hun bedrijfsvoering verbeteren. Sommige onderzoeken zijn openbaar, andere zijn beschikbaar voor verzekeraars die hebben deelgenomen aan specifieke statistieken. Die gedetailleerde rapportages over de eigen organisatie staan op CVSnet.
  • Het DAC voert onder andere onderzoek uit dat verzekeraars of de vereniging helpt bij het maken van beleidskeuzes. Denk aan klant- of consumentenonderzoek, zoals onderzoek naar de duidelijkheid van informatie, meningen over onderwerpen of naar risico’s en claims.
  • Tevens ontwikkelen wij data use cases en voeren we innovatieve dataprojecten uit.

Interesse in samenwerking

Wij zijn voortdurend geïnteresseerd in samenwerkingen met andere bedrijven, verzekeraars en andere organisaties. Onze schat aan gegevens van en over verzekeringen combineren we steeds vaker met andere databronnen. Hiermee creëren we nieuwe inzichten op maatschappelijk relevante thema’s. Deze dragen bij aan (preventieve) oplossingen op het gebied van bijvoorbeeld letselschade, mobiliteit, klimaat, verzuim en fraude. Ons uitgangspunt is dat de verzekeringssector baat moet hebben bij het onderzoek.

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden of wil je gewoon eens in gesprek om meer te horen over wat we doen, neem dan contact op met manager Data & Dienstverlening Miranda Graftdijk

Samenwerkingsverbanden

Data Sharing Coalition

Het Verbond maakt sinds 2019 deel uit van de Data Sharing Coalition, een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het is een belangrijke eerste stap voor concrete afspraken waarmee deze partijen gegevens tussen verschillende sectoren makkelijker kunnen delen.

Data Competence Centre

Hoe realiseren we een sterke gezamenlijke datapositie van de sector? In 2017 hebben het Verbond en de stichtingen Centraal Informatie Systeem (CIS), Efficiënte Processen Schadeverzekeraars (EPS) Stichting SIVI (SIVI) en Processen Verbaal (PV) daartoe een samenwerkingsconvenant ondertekend. In een tijdelijk programma onder de noemer Data Competence Centre (DCC) is sindsdien kennis en ervaring opgedaan in kleine en grote (gezamenlijke) dataprojecten. 

Voorwaarden

We werken alleen aan niet-concurrentiële vraagstukken, waarmee we meerwaarde creëren voor de hele verzekeringssector of specifieke delen daarvan. 

Big data & privacy

Wil je weten wat het beleid is van het Verbond op het gebied van data en persoonsgegevens? Wij hanteren onder andere een ethisch kader, dat vanaf 2021 bindend is voor onze leden. Lees hier meer over bij het beleidsdossier Big data & privacy.

Laatst gewijzigd op: 16-10-2023