Skip to Content

Aantrekkelijk werkgeverschap en menselijke maat belangrijkste trends in verzekeringssector

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

De belangrijkste trends in de verzekeringssector hebben in 2022 te maken met de actualiteit zoals de inflatie, de financiële situatie van burgers en bedrijven én de krappe arbeidsmarkt. Dat blijkt uit de 9e Trendenquête van het Verbond van Verzekeraars.

De top 10 wijzigt ten opzichte van 2021. Toen bestond de top 3 uit data analytics, digitalisering en innovatie. Deze trends worden dit jaar ingehaald door de actualiteit. Verzekeraars vinden aantrekkelijk werkgeverschap, de menselijke maat en de impact van inflatie het meest belangrijk. Digitalisering en innovatie maakt dus plaats voor ‘menselijke’ thema’s. Dat betekent overigens niet dat verzekeraars de top 3 van 2021 helemaal niet belangrijk meer vinden. De scores van die trends dalen gemiddeld met minder dan 1 punt.

Top 10 meest impactvolle trends in 2022

1 Aantrekkelijkheid van de verzekeringssector voor (nieuw) personeel (19)
2 Aandacht voor de menselijke maat*
3 Impact van inflatie*
4 Verdere digitalisering van het interne bedrijf (1)
5 De (Europese) regel- en toezichtdruk (5)
6 Aandacht voor schadelastbeheersing (10)
7 Data analytics, Big data en AI (2)
8 Het terugbrengen van de bedrijfskosten (11)
9 Verzekerbaarheid / toegankelijkheid*
10 Duurzaamheid (o.a. duurzaam schadeherstel)*

(…) = ranking in 2021
* = nieuwe trend

Verschil schade- en levensverzekeraars

Opvallend in alle sectoren is dat het thema ‘De (Europese) regel- en toezichtdruk’ in de top 5 staat. Voor levensverzekeraars is dat thema in 2022 zelfs het belangrijkst. Ook de inflatie heeft impact op de aandachtspunten van verzekeraars. Zo vinden schade-, levens- en inkomensverzekeraars ook aandacht voor schadelastbeheersing, het terugbrengen van de bedrijfskosten en de impact van inflatie belangrijk.

Bekijk de Trendenquête 2022

Over de Trendenquête

Deze enquête is een momentopname en biedt een indicatie van wat leden belangrijk vinden. De uitkomsten worden onder andere gebruikt bij het vaststellen van de koers van de sector, bij congressen en seminars én zijn door leden te gebruiken met bronvermelding.


Was dit nuttig?