Skip to Content

Verbond in Europa

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Veel wet- en regelgeving die voor verzekeraars relevant is, komt uit de koker van de Europese Unie. Om goed aangesloten te zijn op ontwikkelingen in Brussel is het Verbond lid van de Europese koepelorganisatie van verzekeraars Insurance Europe. Bovendien is het Verbond zelf in Brussel actief richting beleidsmakers. Hieronder staat ons nieuws en publicaties over Europa.

Insurance Europe

Bij Insurance Europe zijn brancheorganisaties van verzekeraars van alle 28 Europese lidstaten aangesloten, plus die uit een aantal omringende landen. Insurance Europe vertegenwoordigt de belangen van alle soorten verzekeraars, waaronder grote pan-Europese verzekeraars, onderlinge verzekeraars en herverzekeraars.

Insurance Europe staat voor een open en concurrerende markt, waarin het belang van de consument hand in hand gaat met een gezonde verzekeringssector. De verzekeringskoepel signaleert politieke issues die van strategisch belang zijn voor Europese verzekeraars en promoot de rol die verzekeraars spelen bij de bescherming en veiligheid van de consument en bij economische groei. Als dé stem van verzekeraars in Europa heeft de koepel veel invloed en de meeste lobby van het Verbond in Brussel loopt dan ook via Insurance Europe.