Skip to Content

Europese Commissie akkoord met staatsgarantie leverancierskredieten

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Het Verbond van Verzekeraars is verheugd dat de Europese Commissie vandaag de garantieregeling voor de herverzekering van leverancierskredieten door de Nederlandse staat heeft goedgekeurd. “Dit is een zeer belangrijke tussenstap om ervoor te zorgen dat de handel, na het versoepelen van de coronamaatregelen door het kabinet, weer op gang komt", aldus Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars.

De Commissie heeft de maatregel getoetst aan de EU-staatssteunregels. De regeling houdt het volgende in: i) de kredietverzekeraars hebben aan Nederland toegezegd dat zij hun huidige niveau van bescherming zullen handhaven ondanks de economische moeilijkheden waarmee bedrijven te kampen hebben als gevolg van de uitbraak van het coronavirus; ii) de garantie is beperkt tot het dekken van handelskrediet dat tot eind dit jaar ontstaat; iii) de regeling staat open voor alle kredietverzekeraars in Nederland; iv) het garantiemechanisme waarborgt risicodeling tussen de verzekeraars en de Staat, tot een bedrag van 1 miljard EUR, en voorziet in een extra vangnet dat zo nodig maximaal 12 miljard EUR in totaal kan dekken, en v) de garantiepremie is een toereikende vergoeding voor de Nederlandse Staat. Meer details zijn nog niet bekend: deze volgen als het Ministerie van Financiën via een Kamerbrief bekend maakt hoe de regel er precies uit ziet.

Staat als herverzekeraar

De overheidsgarantstelling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari tot eind 2020. Het gaat om een bedrag tot aan 12 miljard euro van de in totaal 110 miljard euro aan kredietlimieten die momenteel op de Nederlandse markt uitstaan. Voor dit deel van de kredietverzekeringen staat de Staat garant door als herverzekeraar op te treden. De kredietverzekeraars die op de Nederlandse markt actief zijn (een niche binnen de verzekeringsbranche) zorgen er via de Nederlandse regeling voor dat kredietverzekering voor alle bedrijven beschikbaar blijft. Kopers van goederen of diensten hoeven daardoor niet vooraf te betalen. 

Vervolgstappen

Naar verwachting maakt het Ministerie van Financiën op korte termijn via een Kamerbrief bekend hoe de regeling er precies uit gaat zien.


Was dit nuttig?