Skip to Content

Onvindbare begunstigden

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Het gebeurt weleens: een levensverzekering of een pensioenverzekering komt tot uitkering maar degene die hier recht op heeft, is spoorloos. Verzekeraars gaan actief op zoek naar deze zogeheten onvindbare begunstigden. Want een uitkering moet dáár terechtkomen waar de klant dat wilde.

Actueel

Meer berichten zichtbaar na inlog

Achtergronden

Levensverzekeringen worden vaak voor lange tijd afgesloten. Dat geldt ook voor pensioenverzekeringen. Daardoor komt het soms voor dat tegen de tijd dat de verzekeraar moet uitkeren, de rechthebbende onvindbaar is. Bijvoorbeeld doordat de klant is verhuisd en geen adreswijziging heeft doorgegeven. Of doordat nabestaanden niet weten dat de overledene verzekerd was en zich niet melden bij de verzekeraar.

Verzekeraar zoekt begunstigde
Het is primair de eigen verantwoordelijkheid van de klant om adreswijzigingen door te geven, en van de begunstigde om een uitkering te claimen. Toch gaan verzekeraars actief op zoek naar begunstigden. En dat is belangrijk: de uitkering moet terechtkomen bij de personen die daar recht op hebben. Om zo succesvol mogelijk te zoeken naar begunstigden, hebben het Verbond en zijn leden de afgelopen jaren veel zoekmethoden verzameld en met elkaar gedeeld.

Bent u verzekeraar en wilt u tips voor het zoeken naar een onvindbare rechthebbende? Log dan in en bekijk de lijst met tips onderaan deze pagina.

Begunstigde zoekt verzekeraar
Andersom komt het ook voor: klanten die contact opnemen met de verzekeraar omdat zij hun polis kwijt zijn of omdat ze niet weten of een overleden dierbare verzekerd was. Daarvoor heeft het Verbond een speciale zoekservice in het leven geroepen. Deze is bedoeld voor:

  • Nabestaanden. Bijvoorbeeld als zij willen weten of een overledene verzekerd was. Ook gemeenten die een uitvaart van een overledene verzorgen, kunnen een aanvraag indienen.
  • Polishouders. Bijvoorbeeld als iemand een levensverzekering heeft afgesloten, maar door een brand de polis kwijt is. De klant kan zelf een aanvraag voor een onderzoek doen, maar ook een door de rechtbank benoemde curator of bewindvoerder kan dit doen.

Deze zoekservice werd in 2022 meer dan 9.000 keer geraadpleegd.

Personen die via een pensioenregeling van hun (voormalige) werkgever pensioen hebben opgebouwd, kunnen op de website mijnpensioenoverzicht.nl zien bij welke verzekeraar, premiepensioeninstelling of pensioenfonds er pensioen voor hen staat. Met vragen kunnen deelnemers of hun nabestaanden ook terecht bij info@mijnpensioenoverzicht.nl

 

Publicaties

Laatst gewijzigd op: 1-5-2023