Skip to Content

Onvindbare begunstigden

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Het gebeurt wel eens: een levensverzekering of een pensioenverzekering komt tot uitkering maar degene die er recht op heeft, is spoorloos. Verzekeraars zoeken actief naar deze zogeheten onvindbare begunstigden. Want een uitkering moet dáár terechtkomen waar de klant dat wilde.

Levensverzekeringen worden vaak voor lange tijd afgesloten. Pensioenverzekeringen ook. Daardoor komt het voor dat de rechthebbende onvindbaar is op het moment dat de verzekeraar moet uitkeren. De klant is bijvoorbeeld verhuisd en heeft geen adreswijziging doorgegeven. Of nabestaanden weten niet dat de overledene verzekerd was.

Verzekeraar zoekt begunstigde

Het is primair de eigen verantwoordelijkheid van de klant om adreswijzigingen door te geven, en van de begunstigde om een uitkering te claimen. Toch gaan verzekeraars actief op zoek naar begunstigden. Want de uitkering moet terechtkomen bij de personen die daar recht op hebben. Om zo succesvol mogelijk te zoeken naar begunstigden, hebben het Verbond en zijn leden de afgelopen jaren al veel zoekmethoden verzameld en met elkaar gedeeld.

Bent u verzekeraar en wilt u tips voor het zoeken naar een onvindbare rechthebbende? Log dan in (of vraag eerst een account aan) en bekijk de lijst met tips onderaan deze pagina.

Begunstigde zoekt verzekeraar

Andersom komt het ook voor: klanten die contact opnemen met de verzekeraar omdat zij hun polis kwijt zijn of niet weten of een overleden dierbare verzekerd was. Daarvoor heeft het Verbond een zoekservice ontwikkeld. Deze is bedoeld voor:

  • Nabestaanden. Bijvoorbeeld als zij willen weten of een overledene verzekerd was. Ook gemeenten die een uitvaart van een overledene verzorgen, kunnen een aanvraag indienen.
  • Polishouders. Bijvoorbeeld als iemand een levensverzekering heeft afgesloten, maar door een brand de polis kwijt is. De klant kan zelf een aanvraag voor een onderzoek doen, maar ook een door de rechtbank benoemde curator of bewindvoerder kan dit doen.

De zoekservice werd in 2022 meer dan 9.000 keer geraadpleegd.

Personen die via een pensioenregeling van hun (voormalige) werkgever pensioen hebben opgebouwd, kunnen op de website mijnpensioenoverzicht.nl zien bij welke verzekeraar, premiepensioeninstelling of pensioenfonds er pensioen voor hen staat. Met vragen kunnen deelnemers of hun nabestaanden ook terecht bij info@mijnpensioenoverzicht.nl.

Actueel

Meer berichten zichtbaar na inlog

Publicaties

Laatst gewijzigd op: 19-3-2024