Skip to Content

Zoekservice Levensverzekeringen steeds vaker gevonden

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Het aantal nabestaanden en organisaties dat een beroep doet op de Zoekservice Levensverzekeringen van het Verbond van Verzekeraars is weer gestegen. In 2021 kwamen er in totaal 8.458 aanvragen binnen en in meer dan de helft van de gevallen (4.736) werd er ook daadwerkelijk een verzekering gevonden.

Met de digitale Zoekservice Levensverzekeringen kan worden gecheckt of een dierbare overledene een levensverzekering had. Bijvoorbeeld als een familielid wel eens heeft verteld dat hij een verzekering had, maar niet waar. Ook als iemand nog in leven is en twijfelt of hij/zij een levensverzekering heeft afgesloten, kan de Zoekservice worden ingeschakeld. En tot slot kunnen het Rijksvastgoedbedrijf (onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), gemeenten, notarissen, curatoren en bewindvoerders laten speuren naar verzekeringen van personen van wie zij de nalatenschap afwikkelen of de financiële zaken regelen.

Hoe werkt het?

Hoe werkt de zoekservice?
Nabestaanden kunnen een aanvraag indienen bij het Verbond van Verzekeraars, dat de aanvraag vervolgens doorstuurt naar alle deelnemende levensverzekeraars. Zij zoeken in hun bestanden naar eventuele polissen, zodat de rechthebbende(n) van niet-opgeëiste verzekeringstegoeden kan worden gevonden. Het Verbond maakt wel een kanttekening bij de aanvraag: er wordt verwacht dat de klant eerst zelf het nodige heeft geprobeerd om uit te zoeken of en waar er nog een polis loopt.

Partners en kinderen

Traditiegetrouw worden de meeste aanvragen door partners en kinderen ingediend. In het afgelopen jaar was dat in 3.034 keer het geval. Namens of voor de erven is in 1.408 gevallen een aanvraag ingediend.
Verder wilden 1.724 mensen weten of er een polis op eigen leven is afgesloten. Dat vond 630 keer plaats op verzoek van een curator of bewindvoerder. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft 1.569 verzoeken ingediend en ten slotte dienden gemeenten, op basis van de Wet op de Lijkbezorging, in 93 overlijdensgevallen een verzoek in.

In 4.736 gevallen van de in totaal 8.458 verzoeken werd er een positieve match gevonden. “Dat betekent dat één of meerdere verzekeraars hebben aangegeven een levensverzekering te hebben gevonden. Het aantal gevonden polissen is dus groter dan 4.736”, aldus Bas.

Basisregistratie

“De stijging laat zien dat de Zoekservice in een duidelijke behoefte voorziet”, vervolgt hij. “Steeds meer mensen en instellingen weten onze service te vinden en dat is goed nieuws. Vooral omdat wij vinden dat niet-geclaimd geld van een levensverzekering moet komen waar het hoort, bij de rechthebbende(n).”

Zelf op zoek

In de afgelopen tien jaar hebben verzekeraars zeker al zo’n 20.000 keer een polis teruggevonden, maar Bas benadrukt dat het stijgend aantal aanvragen ‘slechts’ een deel van de oplossing is. “Verzekeraars gaan zelf ook op zoek naar rechthebbenden als de polis uitkeerbaar is, maar niemand zich meldt. Een belangrijke volgende stap zou zijn dat levensverzekeraars een signaal uit de Basisregistratie Personen krijgen als een verzekerde overlijdt. De overheid wil die mogelijkheid ook bieden en werkt de plannen nu verder uit. Mooi nieuws dus.”

Aantal aanvragen en positieve hits

2021 8.458 4.736
2020 7.839 4.352
2019 4.400 2.685
2018 3.384 2.205
2017 2.646 1.754

 


Was dit nuttig?