Aansprakelijkheid

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

In de wet is geregeld dat je aansprakelijk gesteld kan worden voor schade die je bij een ander hebt veroorzaakt. Dat kan leiden tot je een schadevergoeding moet betalen. Consumenten en bedrijven kunnen zich verzekeren tegen de financiële gevolgen. 

Beroepsziekten

Werknemers die ziek zijn geworden doordat zij met gevaarlijke stoffen hebben gewerkt, kunnen hun werkgever hiervoor aansprakelijk stellen en een schadevergoeding eisen. Bekende beroepsziekten zijn bijvoorbeeld mesothelioom of asbestose die werknemers hebben opgelopen omdat ze met asbest hebben gewerkt. De afwikkeling van dit soort zaken duurt vaak heel lang. Dit is voor alle betrokken partijen nadelig. Daarom denken aansprakelijkheidsverzekeraars samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Letselschaderaad en het Instituut Asbestslachtoffers samen na over oplossingen om het proces te kunnen versnellen. 

Veiligheid op de werkvloer

Veiligheid op de werkvloer is en blijft een belangrijk thema, dat politiek ook steeds hoger op de agenda komt te staan. Er is een toename in het aantal arbeidsongevallen, terwijl veel valt te voorkomen door goede voorzorgsmaatregelen te treffen. Veel, met name kleinere, bedrijven beschikken nog niet over een RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie). Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is daarom gestart met het programma Impuls RI&E. Aansprakelijkheidsverzekeraars nemen deel aan de expertgroep van het ministerie en onderzoeken hoe verzekeraars de veiligheid op de werkvloer verder kunnen stimuleren.

Slachtoffers van geweldsmisdrijven

Aansprakelijkheidsverzekeraars vergoeden geen schades als de verzekerde die met opzet heeft veroorzaakt bij een ander. Denk bijvoorbeeld aan een geweldsmisdrijf. De gedachte hierachter is dat verzekeraars dit gedrag niet willen faciliteren. Het slachtoffer moet dan dus zelf de schade verhalen op de dader, maar dat blijkt in de praktijk lastig en daardoor kan het slachtoffer met lege handen komen te staan. Op initiatief van Fonds Slachtofferhulp doen aansprakelijkheidsverzekeraars onderzoek naar mogelijke oplossingen om de positie van slachtoffers van geweldsmisdrijven te verbeteren. 

Laatst gewijzigd op:25-02-2021