Skip to Content

Aansprakelijkheid

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Van zzp'er naar werkgever

Neem je net je eerste personeel aan? Zorg dat je weet hoe het zit met arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid

In de wet is geregeld dat je aansprakelijk gesteld kan worden voor schade die je bij een ander hebt veroorzaakt. Dat kan ertoe leiden dat je een schadevergoeding moet betalen. Consumenten en bedrijven kunnen zich verzekeren tegen de financiële gevolgen. 

Actueel

Beroepsziekten

Werknemers die ziek zijn geworden doordat zij met gevaarlijke stoffen hebben gewerkt, kunnen hun werkgever hiervoor aansprakelijk stellen en een schadevergoeding eisen. Bekende beroepsziekten zijn bijvoorbeeld mesothelioom of asbestose die werknemers hebben opgelopen omdat ze met asbest hebben gewerkt. De afwikkeling van dit soort zaken duurt vaak heel lang. Dit is voor alle betrokken partijen nadelig. Daarom denken aansprakelijkheidsverzekeraars samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Letselschaderaad en het Instituut Asbestslachtoffers samen na over oplossingen om het proces te kunnen versnellen. 

Veiligheid op de werkvloer

Veiligheid op de werkvloer is en blijft een belangrijk thema, dat politiek ook steeds hoger op de agenda komt te staan. Er is een toename in het aantal arbeidsongevallen, terwijl veel valt te voorkomen door goede voorzorgsmaatregelen te treffen. Veel, met name kleinere, bedrijven beschikken nog niet over een RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie). Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is daarom gestart met het programma Impuls RI&E. Aansprakelijkheidsverzekeraars nemen deel aan de expertgroep van het ministerie en onderzoeken hoe verzekeraars de veiligheid op de werkvloer verder kunnen stimuleren.

In dit kader heeft het Verbond van Verzekeraars meegewerkt aan het stappenplan RI&E, die recent openbaar is gemaakt. Het doel van dit stappenplan is om met name de kleinere bedrijven te helpen bij het opstellen van een RI&E en hen bewust te laten worden van het feit dat een RI&E een hoop leed kan voorkomen.

Publicaties

Laatst gewijzigd op: 30-6-2022