Aansprakelijkheid

}
Op deze pagina is content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

De grote vlucht aan technologische ontwikkelingen roept veel vragen op over hoe het geregeld is met de aansprakelijkheid. Daarnaast zijn er diverse ontwikkelingen op het gebied van beroepsziekten.

Achtergronden

Wie is er aansprakelijk als een zelfrijdende auto een ongeluk veroorzaakt? Of als een 3D-geprint product niet naar behoren werkt? Onder andere met dat soort vragen houden aansprakelijkheidsverzekeraars zich bezig. Een aantal zaken die in 2017 op de agenda staan, zijn:

Innovatie
De snelle ontwikkelingen op technologisch gebied zorgen voor heel wat vragen op het gebied van aansprakelijkheid. Wat is de juridische impact hiervan op de branche? Het Platform Aansprakelijkheid organiseerde eind 2016 een brainstormsessie met andere aansprakelijkheidsverzekeraars om de eerste gedachten uit te wisselen en ideeën over mogelijke vervolgstappen te bespreken. Een aantal suggesties:

  • Een nieuwe categorie risicoaansprakelijkheid (techniek).
  • Een systeem met enkel een first party verzekering.
  • Producten aanpassen/nieuwe producten ontwikkelen.
  • Eigenaar roerende zaak aansprakelijk stellen, ongeacht handeling.
  • Er is eigenlijk geen probleem; aansprakelijkheidsrecht is door open normen zeer rekbaar (grotendeels al verzekerd via de zakelijke markt)

In 2017 worden de mogelijkheden verder bekeken.

Beroepsziekten
In 2017 gaat het onderwerp ‘beroepsziekten’ meer spelen. Reden daarvoor? De afwikkeling van schade als gevolg van een beroepsziekte duurt vaak – door verschillende factoren – heel lang. Is een directe verzekering de oplossing voor bestaande problemen? Wat voor andere oplossingen zijn er te bedenken? Het Verbond onderzoekt het.

Private kwaliteitsborging in de bouw
Het ministerie van Buitenlandse Zaken werkt aan een nieuw stelsel voor het bouwtoezicht in Nederland. Kern daarvan is dat bouwpartners in de toekomst zelf hun kwaliteitsborging moeten regelen. Aan het Platform de taak de gang van zaken te monitoren en de leden te informeren.

Auto ongeluk Umbraco.jpg

De directe autoverzekering

  • 6-9-2018
  • Bijeenkomst
  • Verzekeringsthema's

Cookies

{cookieText}