Skip to Content

Reactie Verbond op uitspraak Kifid inzake Vrije Keuze Rechtshulpverlener (VKR)

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Het Verbond van Verzekeraars heeft kennisgenomen van de recente voorlopige uitspraak van de Geschillencommissie van het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid) ten aanzien van het recht op Vrije Keuze Rechtshulpverlener (VKR). Rechtsbijstandsverzekeraar DAS heeft aangekondigd in beroep te gaan, hierdoor leidt de uitspraak niet tot aanpassingen in de werkwijze van rechtsbijstandsverzekeraars. Het Verbond ziet namens haar leden het hoger beroep met vertrouwen tegemoet.

De zaak

In de zaak vorderde een klant van DAS een vergoeding voor gemaakte advocaatkosten. De rechtsbijstandsverzekeraar wees dit verzoek af, omdat de kosten niet in het kader van een gerechtelijke of administratieve procedure waren gemaakt. Kifid vroeg aan DAS om in haar verweer te betrekken of een recente uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie in een Belgische zaak gevolgen heeft voor de Nederlandse rechtsbijstandverzekeringspraktijk en voor de zaak van deze consument. DAS heeft Kifid gemotiveerd aangegeven dat dit niet het geval is. Kifid is  echter van mening dat het begrip ‘gerechtelijke procedure’ ruim moet worden uitgelegd. Een verzekerde moet in elke fase die tot een procedure bij de rechter kan leiden de mogelijkheid hebben de door hem gewenste externe rechtshulpverlener in te schakelen, aldus Kifid. Het Verbond is net als DAS van mening dat de recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie over de vrije keuze rechtshulpverlener niet van toepassing is op Nederlandse rechtsbijstandsverzekeringen. 

Rechtsbijstand

Wanneer je een beroep doet op je rechtsbijstandverzekering, word je doorgaans geholpen door een rechtshulpverlener van de verzekeraar of van de onafhankelijke uitvoerder van de verzekeraar. Hierdoor blijft de premie betaalbaar en juridische bijstand voor een zo groot mogelijke groep Nederlanders toegankelijk. In sommige gevallen heb je het recht om zelf een hulpverlener te kiezen, namelijk op het moment dat er een gerechtelijke of administratieve procedure moet worden gestart. Dit heet de Vrije Keuze Rechtshulpverlener (VKR), in de volksmond ook wel vrije advocaatkeuze genoemd.

Jaarlijks doen ongeveer 400.000 Nederlanders een beroep op hun rechtsbijstandsverzekering bij een juridisch geschil. Door de grote aantallen zaken hebben rechtsbijstandsorganisaties honderden juridische specialisten in dienst die klanten deskundig kunnen bijstaan. 

Lees meer over Rechtsbijstand op onze themapagina.

 


Was dit nuttig?