Skip to Content

Verbond: Uitspraak Europese Hof van Justitie niet van toepassing op Nederlandse rechtsbijstandverzekeringen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Het Verbond van Verzekeraars is van mening dat de recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie over de vrije keuze rechtshulpverlener niet van toepassing is op Nederlandse rechtsbijstandverzekeringen.

Het Europese Hof van Justitie heeft in een Belgische zaak recent uitspraak gedaan en heeft bepaald dat de in België wettelijk geregelde buitengerechtelijke en gerechtelijke bemiddelingsprocedure onder de ‘gerechtelijke procedure’ valt zoals in de EU-Richtlijn is gedefinieerd. Het begrip ‘procedure’ is daarbij door het EU-Hof uitgebreid tot de voorfase van een gerechtelijke procedure. Nieuw hierin is dus dat een Belgische verzekerde in zo’n bemiddelingsprocedure recht heeft op vrije advocaatkeuze.

Verschil tussen Belgisch en Nederlands systeem

In tegenstelling tot België is in Nederland er echter geen sprake van een wettelijk geregelde en met waarborgen omklede bemiddelingsprocedure. Zo kent de wet in België in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij sommige arbeidsrechtkwesties, een verplichte bemiddelingsprocedure voordat het geschil wordt aangedragen bij een rechter. In de Nederlandse wet is dat niet het geval. Rechtsbijstandverzekeraars zijn daarom van mening dat de uitspraak geen invloed heeft op de Nederlandse situatie.

Vrije keuze rechtshulpverlener

Als je een beroep doet op je rechtsbijstandverzekering, dan word je doorgaans geholpen door een rechtshulpverlener van de rechtsbijstandverzekeraar of van de onafhankelijke uitvoerder van de rechtsbijstandverzekering. Hierdoor blijft de verzekeringspremie betaalbaar en juridische bijstand voor een zo’n groot mogelijke groep Nederlanders toegankelijk. In sommige gevallen heb je het recht om zelf een hulpverlener te kiezen, namelijk op het moment dat er een procedure moet worden gestart. Dat kan bij een gerechtelijke of bij een administratieve procedure zo zijn Dit heet de vrije keuze rechtshulpverlener (VKR en in de volksmond vrije advocaatkeuze).

Animatievideo

Begin dit jaar heeft het Verbond een animatievideo gemaakt over de vrije keuze rechtshulpverlener:

Je kunt deze video alleen afspelen als je onze marketingcookies accepteert.
Dat is niet onze keuze, maar het gevolg van wetgeving. Wij gaan uiteraard netjes met je gegevens om.

Was dit nuttig?