Skip to Content

Klimaatschade en verzekeren

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Verzekeraars maken zich ernstige zorgen over klimaatschade door een stijgende zeespiegel, toename van droogte en meer extreme buien. Deze weersextremen vormen de grootste klimaatrisico’s voor Nederland. Het Verbond pleit voor een krachtig nationaal en internationaal klimaatbeleid.

Want extreem weer zorgt voor steeds meer schade aan bijvoorbeeld huizen, bedrijfsgebouwen en voertuigen. Het Verbond onderzoekt hoe verzekeraars én de samenleving zo goed mogelijk kunnen inspelen op het veranderende klimaat. Om het verzekeren van klimaatschade betaalbaar en verzekerbaar te houden, werken schadeverzekeraars aan preventie. Schade die niet ontstaat, hoef je immers ook niet te herstellen en dat scheelt veel leed, tijd en geld.

We zetten in op bewustwording en handelingsperspectief. Het Verbond ontwikkelt klimaatgerelateerde tools én ondersteunt verzekeraars met webinars, events en papers met gerenommeerde kennisinstellingen. Verzekeraars verwerken de nieuwe inzichten voortdurend in hun beleid en producten.

Standpunten van het Verbond

Het zal niemand meer verrassen: Schade door de toename van extreem weer wordt steeds hoger. Dit blijkt ook uit onze Klimaatschademonitor

Door in te zetten op preventie en bewustwording proberen we klimaatschade zoveel mogelijk te voorkomen en naar de toekomst toe te beperken. Met de monitor levert het Verbond een bijdrage aan het maatschappelijke debat over de kosten van klimaatverandering. De monitor geeft inzicht in de risico’s die consumenten en ondernemers lopen: “Als we niets doen, dan kost dat alle Nederlanders nog veel meer. Niet alleen in geld, maar ook in het gevoel van veiligheid, want de impact van weerschade aan je huis en je directe omgeving is enorm.” In 2023 worden de nieuwe KNMI klimaatscenario’s verwacht. Vroegtijdige kennis van risico’s kan klanten beter helpen bij hun beslissingen voor de langere termijn. 

Door aanpassing aan het klimaat en preventieve maatregelen kan tot 50 procent van deze schades voorkomen worden! Bij alle initiatieven om klimaatgerelateerde schade te kunnen verzekeren, heeft het Verbond de overheid nodig. Samen kunnen we het bewustzijn en preventie onder burgers en bedrijven vergroten.

Klimaatbestendig Nederland

Nederland staat voor de enorme opgave om ons land klimaatbestendig te maken, zoals het aanpassen van gebouwen en ons landschap. Hier kan de overheid met de financiële sector en verzekeraars veel winst behalen. Bijvoorbeeld door te kiezen welke gebieden we wel of juist niet bebouwen, rekening houdend met het waterpeil en de kans op overstroming. In gebieden waar wél gebouwd kan worden, moet dat gebeuren op een klimaatadaptieve manier. 

Verzekeraars zetten hun kennis over preventie en risico’s hier graag voor in. Als permanente gesprekspartner van de overheid over de inrichting van Nederland waken wij over de (toekomstige) verzekerbaarheid van kwetsbare gebieden in Nederland. Het Verbond neemt onder andere deel aan de werkgroep Klimaatadaptatie Financiële sector, samen met banken, investeerders en overheidspartijen. 

Kennisontwikkeling

Kennis leidt tot nieuwe inzichten. Daarom ontwikkeld en deel het Verbond kennis en expertise met onder andere KNMI en het Instituut voor Milieuvraagstukken van de VU. Preventie en bewustwording vraagt om een sector-overschrijdende aanpak. 

Toolkit klimaat: handige hulpmiddelen

Het Verbond ontwikkelt diverse tools die helpen bij het verkrijgen van inzicht in klimaatrisico's en bieden van handelingsperspectief.

Tools van het Verbond

  • De Klimaatschademonitor toont de totale schade door weersextremen zoals storm, hagel, neerslag en vorst aan huizen, bedrijfspanden en voertuigen. De monitor informeert ook over lage waterstanden en natuurbranden door hitte.
  • Infographic verzekerbaarheid klimaatschade maakt in één oogopslag duidelijk welke weerschade te verzekeren is en biedt preventietips en hulpmiddelen.
  • De verzekeringskaart staat op de website van iedere verzekeraar. Met de kaart kun je zien voor welke (klimaat)risico's je verzekerd bent.
  • Onze preventietips extreem weer helpt je om schade door noodweer zoveel mogelijk te voorkomen.
  • De WeerKalender (exclusief voor leden van het Verbond) geeft inzicht in bijzondere weersomstandigheden, gemeten door het KNMI. Schadebehandelaars kunnen op basis van de postcode en schadedatum het weer van gisteren tot 1950 inzien. Die informatie helpt bij een efficiënte schadeafhandeling.
  • Adviesrapport lokale overstroming (2018)

Tools van andere organisaties

Het Verbond vergroot met andere organisaties het inzicht rondom klimaatrisico’s. Onderstaande tools brengen de gevolgen van klimaatverandering in beeld en laten zien wat je ertegen kunt doen.

Publicaties

Webinars

Wil je meer weten over wat klimaatverandering betekent voor schadeverzekeraars én hun klanten? Bekijk de webinars: 

Actueel

Laatst gewijzigd op: 22-5-2024