Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Verbond ondertekent ‘Paris Pledge’

06-07-2017

Het Verbond ondertekende deze week samen met 400 andere bedrijven, 120 investeringsmaatschappijen en 150 regio’s en steden de Paris Pledge. Daarmee doen de ondertekenaars de belofte dat zij hun bijdrage leveren aan het implementeren van het Parijse klimaatakkoord.

Het akkoord, dat afgelopen weekend werd gesloten tussen meer dan 190 landen, is het eerste universele, wettelijk afdwingbare klimaatakkoord. Het akkoord stelt als doel om de opwarming van het klimaat te beperken tot 1,5 graad ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Daarvoor wordt in versneld tempo het gebruik van fossiele brandstof teruggebracht, moeten alle landen nationale klimaatplannen ontwikkelen en zullen rijke landen ontwikkelingslanden financieel ondersteunen bij het terugbrengen van hun uitstoot. Het akkoord treedt in 2020 in werking.

Verzekeraars en klimaat

Met het ondertekenen van de Paris Plegde geven wij aan dat we de boodschap van het Parijse akkoord hebben begrepen en dat ook wij willen bijdragen aan het behalen van de doelstellingen. Het thema duurzaamheid staat namelijk hoog op de agenda binnen het Verbond. Ook verzekeraars zien de gevolgen van klimaatverandering terug in hun statistieken (zie ook een nieuwsbericht hierover). Dit was voor het Verbond mede reden om de Principles for Sustainable Insurance van de VN te ondertekenen. Verder streeft het Verbond ernaar om samen met de overheid en stakeholders te komen tot een convenant op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). Daarnaast zal de huidige zelfregulering op het gebied van duurzaam beleggen, de zogenoemde ‘Code Duurzaam Beleggen’, worden aangescherpt.

Meer weten en direct tekenen

De Paris Pledge is een initiatief van het Franse presidentschap van de VN Klimaatconferentie en is het antwoord van het bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld op het akkoord, dat door overheden gesloten werd. De Paris Pledge kan nog altijd ondertekend worden: alle non-state actors worden uitgenodigd om deze belofte te ondertekenen. Lees meer:

  1. Lees de Pledge
  2. De ondertekenaars van de Pledge
  3. Neem ook deel aan de Pledge

Was dit artikel nuttig?