Geschillencommissies

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Geschillencommissie Regresaanspraken Zorgverzekeraars

De Geschillencommissie Regresaanspraken Zorgverzekeraars (GRZ) is met de vaststelling van het convenant Regres zorg-/aansprakelijkheidsverzekeraars in het leven geroepen om geschillen tussen zorgverzekeraars en aansprakelijkheidsverzekeraars te beslechten. Deze commissie beslecht dus geen geschillen tussen particulieren, of tussen een particulier en een verzekeraar.

Download hier het reglement en de deelnemerslijst van het convenant.

Download hier de uitspraken van deze commissie.

Geschillencommissie Schadeverzekeraars

Geschillen tussen verzekeraars over de bedrijfsregelingen, samenloop en overeenkomsten die voor de sector Schadeverzekering bestaan, kunnen sinds 25 april 2002 worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Schadeverzekeraars (GCS). De geschillencommissie bestaat uit juristen en schadebehandelaars die bij verschillende verzekeraars werkzaam zijn. Een vaste regel is dat als de eigen maatschappij bij het geschil betrokken is, een werknemer van deze maatschappij niet bij de uitspraak aanwezig mag zijn.

De Geschillencommissie handelt op basis van een reglement  en een preambule. Het reglement dat geldt tot 1 januari 2020 vindt u hier

De Geschillencommissie Schadeverzekeraars doet uitspraken over een aantal Verbondsregelingen: de bedrijfsregelingen 1, 4, 5, 6, 7, 11, 15, 16 en 17, de overeenkomsten bedrijfsschade voor taxi's, huurauto's en lease-auto's, de Overeenkomst Vereenvoudigde Schadeafhandeling en de convenanten Buitengerechtelijke Kosten - Letsel en Buitengerechtelijke Kosten - Materieel. U vindt al deze regelingen op de zelfreguleringspagina op deze site.
 
Los van de bedrijfsregelingen zijn het Verbond en de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen de VbV-VNA regeling met betrekking tot de verhandeling van total loss leasevoertuigen overeengekomen.

Uitsluitend tussen verzekeraars onderling
De Geschillencommissie Schadeverzekeraars beslecht geen geschillen tussen consumenten en verzekeraars. Consumenten kunnen voor geschilbeslechting bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) terecht. Lees hierover meer in het dossier klachtbehandeling.

Subcommissies
De GCS bestaat uit verschillende subcommissies. Hieronder vindt u per subcommissie de regeling waar deze commissie over gaat én de reglementen en uitspraken van die commissie: