Skip to Content

Geschillencommissies

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Geschillen tussen verzekeraars over het toepasselijkheid, uitleg en uitvoering van een bepaalde regeling kunnen worden voorgelegd aan een tweetal geschillencommissies.

Geschillencommissie Schadeverzekeraars

Verzekeraars kunnen onderlinge verschillen over bedrijfsregelingen, samenloop en overeenkomsten voor de sector Schadeverzekering voorleggen aan de Geschillencommissie Schadeverzekeraars (GCS). De geschillencommissie bestaat uit juristen en schadebehandelaars van verschillende verzekeraars. Een vaste regel is dat als de eigen maatschappij bij het geschil betrokken is, de werknemer van deze maatschappij niet bij de uitspraak aanwezig mag zijn. De Geschillencommissie handelt op basis van een reglement en een preambule.

De Geschillencommissie Schadeverzekeraars doet uitspraken over:

  • Verbonds-bedrijfsregelingen 4, 5, 6, 7, 11, 15, 16 en 17
  • de overeenkomsten bedrijfsschade voor taxi's, huurauto's en lease-auto's
  • de Overeenkomst Vereenvoudigde Schadeafhandeling
  • de convenanten Buitengerechtelijke Kosten - Letsel en Buitengerechtelijke Kosten - Materieel

Deze regelingen staan op de pagina's over zelfregulering.
 
Los van de bedrijfsregelingen zijn het Verbond en de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen de VbV-VNA-regeling over de verhandeling van total loss leasevoertuigen overeengekomen.

Uitsluitend tussen verzekeraars onderling
De Geschillencommissie Schadeverzekeraars beslecht géén geschillen tussen consumenten en verzekeraars. Consumenten kunnen voor geschilbeslechting bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) terecht. Lees hierover meer in het dossier klachtbehandeling.

Subcommissies
De Geschillencommissie Schadeverzekeraars bestaat uit subcommissies die elk over een specifieke regeling gaan. Hieronder staan per subcommissie de reglementen en uitspraken van die commissie:

Geschillencommissie Regresaanspraken Zorgverzekeraars

De Geschillencommissie Regresaanspraken Zorgverzekeraars (GRZ) is met de vaststelling van het convenant Regres zorg-/aansprakelijkheidsverzekeraars in het leven geroepen om geschillen tussen zorgverzekeraars en aansprakelijkheidsverzekeraars te beslechten. Deze commissie beslecht dus geen geschillen tussen particulieren, of tussen een particulier en een verzekeraar.

Download hier het reglement en de deelnemerslijst van het convenant.

Uitspraken GRZ

Download de uitspraken van de GRZ in de periode tot en met 2020.

Hieronder staan de uitspraken van de subcommissie convenanten Buitengerechtelijke Kosten Geschillencommissie Regresaanspraken Zorgverzekeraars vanaf 2021.

Uitspraaknummer

24 GRZ 02

24 GRZ 01

23 GRZ 10

23 GRZ 09

23 GRZ 08

23 GRZ 07

23 GRZ 06

23 GRZ 05

23 GRZ 04

23 GRZ 03

23 GRZ 02

23 GRZ 01

22 GRZ 04

22 GRZ 03

22 GRZ 02

22 GRZ 01

21 GRZ 02

21 GRZ 01

Geschillencommissie Buitengerechtelijke Kosten Belangenbehartigers

De Geschillencommissie Buitengerechtelijk Kosten Belangenbehartigers (GC-BGKB) is met de vaststelling van het reglement van de geschillencommissie buitengerechtelijk kosten belangenbehartigers in het leven geroepen om geschillen tussen aansprakelijkheidsverzekeraars en belangenbehartigers te beslechten. Deze commissie beslecht dus geen geschillen tussen particulieren, of tussen een particulier en een verzekeraar.

Download hier het reglement van het convenant.

Download hier de uitspraken van deze commissie.

Laatst gewijzigd op: 15-7-2024