Skip to Content

Meeste schade door extreme regenval in Limburg gedekt  

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Veel verzekeraars dekken de schade aan woningen en bedrijfspanden door de extreme regenval in Limburg. Dit geldt ook voor auto’s die casco of allrisk verzekerd zijn. Ook schade door bijvoorbeeld het uitvallen van voorzieningen zoals de elektriciteit valt over het algemeen onder de polisvoorwaarden. Pas als het water is gezakt, zal meer duidelijk worden over de omvang van de totale schade.

Stichting Salvage, die namens verzekeraars eerste hulp biedt bij brand- en waterschade, is in Limburg aanwezig. In samenwerking met onder andere de brandweer zetten de Salvagecoördinatoren in de eerste uren alles op alles om de schade aan gebouwen en inboedel zoveel mogelijk te beperken. Zoals bijvoorbeeld bij ondergelopen woningen en omgevallen bomen op huizen.  

(Foto: Jean-Pierre Geusens, Novum Regiofoto)

Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars: ”Wij hebben eind 2016 als verzekeraars Stichting Salvage het mandaat gegeven om naast brand ook in actie te komen bij extreem weer. Wij zijn erg blij met hun aanwezigheid ter plekke, om zo de gedupeerden zo veel mogelijk te ondersteunen”.  

Drogen voorwaarde voor goed herstel 

Johan van den Berg, directeur van Stichting Salvage, legt uit dat tijdens hun werkzaamheden het water bleef komen. “Op dit moment is het dan ook verstandig om te wachten totdat het water zakt. Pas dan kan er door de brandweer en reconditioneringsbedrijven effectief gepompt worden. Deze bedrijven beoordelen dan ook wat hersteld of gereinigd kan worden en wat verloren is gegaan. Een bankstel dat 1,5 dag in het water heeft gestaan is bijvoorbeeld nauwelijks te herstellen.” Van den Berg verwacht dat de doorlooptijd van de schadeafhandeling lang zal duren, vanwege de droogtijd van beschadigde panden. Goed drogen is een voorwaarde voor blijvend goed herstelwerk. 

Lokale wateroverlast is verzekerbaar 

De wateroverlast door neerslag aan gebouwen is veelal verzekerd. In gevallen van overstromende lokale rivieren zoals de Roer en Geul, is het risico bij steeds meer verzekeraars verzekerbaar. Het Verbond heeft hier in 2018 een adviesrapport over uitgebracht. De dekking verschilt echter per verzekering en verzekeraar, consumenten en bedrijven moeten hier dus goed naar kijken. 

Krachten bundelen

Onlangs hebben het Verbond van Verzekeraars en het KNMI een overeenkomst gesloten om schade te voorkomen door zo vroeg mogelijk te waarschuwen voor de komst van slecht weer. Door de data van het KNMI te combineren met de landelijke risico- en schadecijfers van het Verbond, kunnen we ons beter voorbereiden op veranderende weersextremen maar ook inzicht krijgen in en werken aan oplossingen om schade door extreem weer zoveel mogelijk te voorkomen. Bovendien kunnen verzekeraars deze kennis samen met preventietips delen met klanten en hun adviseurs.  

In samenwerking met de Wageningen Universiteit, het KNMI en Climate Adaptation Services heeft het Data Analytics Centre (DAC) van het Verbond in maart de Klimaatmonitor gepresenteerd. Deze monitor bundelt droogte, hitte, natuurbranden en extreme neerslagdata met de Nederlandse schadedata van verzekeraars. Vandaag maakte het Verbond bekend dat de totale weerschade in 2020 296 miljoen bedraagt. 

Grote rivieren 

Het Verbond houdt de situatie rondom de grote rivieren nauwlettend in de gaten. Door de vele overheidsinvesteringen de afgelopen jaren is de kans op een dijkdoorbraak veel kleiner dan in de jaren negentig. Voor dit risico is naar schatting 99% van de huishoudens en bedrijven niet verzekerd. De politiek kan hiervoor via de Wet tegemoetkoming schade bij rampen besluiten tot gedeeltelijke vergoeding. Het Verbond heeft in de laatste jaren verschillende ideeën aangedragen om deze situatie te verbeteren. We zien hiervoor nog steeds mogelijkheden, zoals blijkt uit een position paper over het onderwerp. 


Wat is verzekerd?
Uit de ‘Infographic Regen’ op verzekeraars.nl blijkt dat de meeste opstal-, inboedel- en autoverzekeringen (casco en allrisk) dekking bieden bij wateroverlast.

Shutterstock 2042204567

Actuariële aspecten bij het inschatten van klimaatrisico’s, 3 juni 2024

  • 3-6-2024
  • Webinar
  • Toepassing wet- en regelgeving
Shutterstock 1888881763

Schademiddag 2024

  • 5-6-2024
  • Event
  • Vakkennis

Was dit nuttig?