Meer neerslagschade, wat nu? Vragen over het klimaatrapport

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
23-04-2015

139 procent meer neerslagschade in 2085. Het Verbond bracht vandaag – na het doorrekenen van de KNMI klimaatscenario’s – naar buiten dat we daar rekening mee moeten houden in het meest extreme scenario. Heftig, maar nog wel ver weg. Wat kunnen we in de tussentijd doen? Wie zou dat dan moeten doen? En wat betekent deze kennis eigenlijk voor de premie? Algemeen directeur Richard Weurding legt het uit.

doorrekenen KNMI klimaatscenario’s

Meteen maar even de meest prangende vraag: gaan de premies nu omhoog?

“Tja, lastig. Bij ongewijzigd beleid en klimaatscenario stijgt de schadelast, en dat kan inderdaad gevolgen hebben voor de premies – al is en blijft dat maatschappijbeleid. Tegelijk bestaat de premie voor opstal- en inboedelverzekeringen – waar het hier om gaat – uit veel andere componenten. Denk aan brand en diefstal. Een verdubbeling van hagel- en regenschade betekent dus niet meteen een verdubbeling van de premies. Bovendien gaan verzekeraars hard aan de slag met preventie om de schade te beperken.”

Wat gaan ze dan doen?

“Verzekeraars kunnen verzekerden wijzen op de risico’s en advies geven. Denk aan het plegen van goed onderhoud aan goten en daken. Ook beschikken verzekeraars over veel data. In welke gebieden wordt veel schade gemeld? En hoeveel dan? Zo kunnen de risicogebieden beter in kaart worden gebracht en kunnen alle betrokken partijen gerichter aan de slag.”

Wacht even. Jullie weten dus in welke gebieden het risico het grootst is? Regiobeleid door verzekeraars…

“Dat is nog helemaal niet aan de orde: de effecten uit het onderzoek gelden voor de lange termijn. Maar er kunnen zogeheten ‘hot spots’ ontstaan. Dat zou kunnen leiden tot grote risicoverschillen en dus ook regio-postcodebeleid van verzekeraars, al moet elke maatschappij zijn eigen afweging maken. Maar met de juiste inzet van preventie is dat niet nodig. Werk aan de winkel dus – vooral voor waterschappen en lokale overheden.

Dus u gooit het probleem nu over de schutting?!

“Nou, zo wil ik het niet noemen. Wij doen uiteraard alles wat binnen ons bereik ligt. Verder willen we met dit rapport vooral een signaal afgeven naar overheden, waterschappen en maatschappelijke organisaties. Het rapport laat concrete effecten zien waar zij over na zouden moeten denken. Provincies en gemeenten kunnen in hun beleid bijvoorbeeld nog meer rekening houden met wateroverlast, door de riolering te verbeteren of wateropslag te regelen. Zeker bij de inrichting van een nieuwe wijk kun je dat met weinig meerkosten meenemen. Maar je kunt ook verder denken: moet er op termijn niet nagedacht worden over de aanpassing van de bouwvoorschriften?”

En huizenbezitters of ondernemers?

“Het onderhoud dat ik al noemde. Ook kunnen ze kwetsbare apparatuur verplaatsen naar een bovenverdieping, of op kwetsbare plekken kiezen voor waterbestendige inrichting. Verder vrij weinig. Wij zullen hen ieder geval steeds weer waarschuwen. Sowieso blijven we aandacht vragen voor het onderwerp – zoveel mogelijk samen met andere partijen. Denk daarbij ook in ‘andere’ hoeken, bijvoorbeeld natuurorganisaties die misschien wel goede ervaringen of ideeën hebben. En eerder al belichtten we op onze website een kunstproject dat de strijd aangaat met de regen. Het is alle hens aan dek: we weten nu wat er op ons af kan komen, niemand kan meer zijn ogen sluiten.”


Was dit artikel nuttig?