Meer branden door klimaatverandering

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
13-02-2019

De piekbelasting van de Stichting Salvage is grotendeels toe te schrijven aan de veranderende weersomstandigheden. Dat blijkt uit het jaarrapport van de stichting over 2018.

De zware winterstormen in januari vorig jaar en de extreme droogte in juli zijn de belangrijkste redenen voor inzet van Salvage. In 2018 heeft Salvage aan 17.752 gedupeerden directe hulp verleend.

Salvage wordt het vaakst ingeschakeld (82%) in verband met brand waaronder 78 miljoenenbranden, waarvan alleen al 11 in de maand juli. Andere oorzaken zijn water en/of stormschade of explosies. Na de januaristorm werd Salvage ingezet voor 172 objecten. De strenge vorstperiode van maart was goed voor 271 meldingen in verband met waterschade. Salvage moest in de droge maand juli bijna 800 keer coördineren bij een brand.

Branden bij zorginstellingen
Daarnaast signaleert Salvage een toename in het aantal branden bij zorggerelateerde instellingen. In 2018 waren dat er 199. In 2017 ging het om 139 branden en in 2015 waren het er 92. Salvage heeft op dit moment nog geen verklaring voor de toename.

Uitbreiding mandaat
Dit jaar is de stichting, in overleg met betrokken verzekeraars en het Verbond, gestart met een versnelde aanpak voor het inventariseren en saneren van asbestverspreiding na brand. Om dit mogelijk te maken, is voor de pilotperiode het mandaat van Salvage tijdelijk aangepast. Het Verbond heeft de resultaten van de pilot inmiddels ontvangen. In het eerste kwartaal van dit jaar wordt besloten of de pilot een definitieve status krijgt.


Was dit artikel nuttig?