Skip to Content

Wijs klanten via de Verzekeringskaart op overstromingsrisico

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Om klanten van verzekeraars beter te informeren over hun verzekeringsdekking bij een overstroming, zijn zeven Verzekeringskaarten aangepast. Reden is dat veel consumenten en MKB-ondernemers zich niet of onvoldoende bewust zijn van het overstromingsrisico dat zij lopen. En dat er steeds meer mogelijkheden zijn om je goed te verzekeren voor lokale overstroming.

Elke verzekering heeft een Verzekeringskaart. Het is een beknopt overzicht van de verzekering waarop de belangrijkste informatie staat. Aan de rubriek Zijn er dekkingsbeperkingen? is een nieuwe vaste rubriek Overstroming toegevoegd, voorzien van voorbeeldtekst. De aanpassing geldt voor de volgende verzekeringen en bijbehorende verzekeringskaarten: opstal- inboedel- en de recreatiewoningverzekering. En de gebouwen-, inventaris-, kassen- en bedrijfsschadeverzekering. Het Verbond roept verzekeraars op om hun kaarten aan te vullen met deze rubriek zodat zij klanten nog beter kunnen informeren.

Over de Verzekeringskaarten

Sinds 2016 maken verzekeraars gebruik van de Verzekeringskaarten. Doel van deze kaarten is de consument in een oogopslag de meest relevante dekkingsinformatie te laten zien, zodat duidelijk is wat wel en wat niet is gedekt. Zo wordt het inzicht van de consument en de MKB-ondernemer vergroot en worden teleurstellingen voorkomen. In 2018 zijn de kaarten omgezet naar het format van het Informatiedocument over het verzekeringsproduct uit de Richtlijn Verzekeringsdistributie.

Voor Verzekeraars

Weten hoe je de Verzekeringskaarten aanpast? Lees de circulaire Overstroming op verzekeringskaarten.


Was dit nuttig?