Meer schade door droge zomer

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
06-12-2018

Zomers waarin het zo droog was als dit jaar, komen eens in de dertig jaar voor. Dat blijkt uit onderzoek van het KNMI. Door de langdurige droogte is er meer schade gemeld bij verzekeraars.

Sinds 1906, het begin van de KNMI-metingen, was het slechts in vier zomers droger, schrijft het KNMI in het onderzoek. Het was deze zomer niet alleen droog, maar ook uitzonderlijk warm en de zon scheen uitbundig en vaak. Daardoor werd het nog droger dan het al was.

Klimaatrapport
Uit recent onderzoek blijkt dat de kans op droogte toeneemt in de toekomst. In het Klimaatrapport uit 2017 heeft het Verbond van Verzekeraars geadviseerd om aandacht te hebben voor de gevolgen van langdurige droogte. Dat betekent niet alleen goed in kaart brengen wat de risico’s zijn, maar ook helder communiceren over wat wel en niet is verzekerd.

Meer brand, kleinere oogsten
De voor ons land extreme droogte heeft geleid tot meer schade. Zo rapporteert de Stichting Salvage meer woningbranden. Ook kunnen rubbertjes indrogen, die later bij een hevige regenbui tot schade leiden. Door de verdroging van gewassen hebben veel agrariërs een kleinere oogst. Op langere termijn lopen zij het risico op verzilting van de grond en verzilting is niet verzekerbaar. En tot slot hebben de lagere rivierstanden negatieve gevolgen gehad voor het watertransport.

Bodemdalingen
De langdurige droogte heeft ook geleid tot een dalende grondwaterspiegel en bodemverzakkingen. Hierdoor bestaat de kans op paalrot en scheuren in woningen. Vaak is deze schade niet verzekerbaar, omdat er geen sprake meer is van een onzeker voorval. Het Verbond adviseert daarom dat mensen zelf investeren in versterkende maatregelen. Hiervoor heeft de overheid samen met verzekeraars het Fonds Duurzaam Funderingsherstel opgetuigd.

Beter risicobewustzijn
Het Verbond wil ook bijdragen aan een beter risicobewustzijn. Volgende week wordt in samenwerking met het ministerie van IenM een overzicht gepubliceerd van de gedekte klimaatrisico’s voor particulieren en ondernemers. Dit zijn generieke (standaard)dekkingen die per verzekeraar kunnen verschillen. In de polisvoorwaarden van elke afzonderlijke verzekeraar staan de exacte dekkingen vermeld.

Meer weten over droogte? Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft begin deze week de meest recente droogtemonitor naar de Tweede Kamer gestuurd. In haar Kamerbrief schrijft zij onder meer dat de grondwaterstand onverminderd laag is.

 

 

 


Was dit artikel nuttig?