“We kunnen niet doorleven zoals we hebben gedaan”

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Hij is bij Nationale-Nederlanden verantwoordelijk voor het acceptatiebeleid van windmolens, biogasinstallaties, zonnepanelen, e.d. en heeft zijn hart verpand aan duurzaamheid. “Mijn rol is klein. Ik maak geen windmolenparken, maar ik maak het wel een heel klein beetje mogelijk.” Willem Schrijver heeft een duidelijke visie op duurzaamheid. “We kunnen niet doorleven zoals we hebben gedaan.”

In de energie-transitie is de laatste jaren veel gebeurd. Het ene na het andere windmolenpark schiet uit de grond, of uit zee. Het lijkt wel of iedereen tegenwoordig duurzaam wil worden, ook verzekeraars. Delta Lloyd was de eerste in Nederland die een windmolenpark verzekerde. “Daarmee hebben we lef getoond”, meent Schrijver, die dit keer de vragen beantwoordt in het tweede deel van onze serie over duurzaamheid.

Wat is jouw rol bij NN?
“Ik kom uit de hoek van de technische verzekeringen en ben al lang geleden in aanraking gekomen met bedrijven die energie opwekken. Het was, toendertijd, bij Delta Lloyd een bewuste keuze om windmolens te verzekeren en zodoende de energietransitie te steunen. Vaak zijn verzekeraars van nature wat huiverig als iets nieuw is. Ze willen eerst weten hoe het werkt voordat ze een risico willen verzekeren. Technische verzekeraars zijn al wat meer gewend om aan de voorkant te werken. Ik geef wel eens het voorbeeld van de flatscreeen tv. Jaren geleden waren die dingen nieuw, duur en gingen snel kapot. Juist dan willen mensen graag het risico verzekeren. Dat is bij windmolens ook zo.”

Wat kost een gemiddelde windmolen?
“Op zee kost een windmolen zo’n vijf tot tien miljoen euro, afhankelijk van de grootte, en op land tussen de één en anderhalf miljoen. Een heel park komt al snel op een miljard euro: 300-400 miljoen voor de windmolens, de rest ben je kwijt aan infrastructuur.”

Wie is de eigenaar?
“Dat kunnen heel verschillende partijen zijn. De meest logische en ook de eerste grote partijen zijn de energiebedrijven, maar er zitten ook veel investeringsmaatschappijen tussen. Dat is een heel divers gezelschap, variërend van Shell tot een lokale gemeente. Op het land kun je ook aan boeren denken. En tot slot zijn er steeds meer aannemers die een aandeel nemen. Als je betrokken bent als mede-eigenaar, leer je immers ook meteen.”

Waarom windmolens? Wat is er zo leuk aan?
“Als verzekeraar volgen wij wat er in de wereld wordt gebouwd en dat proberen we te verzekeren. Windmolens maken een snelle ontwikkeling door. Ze worden steeds groter en de techniek verandert zo ongeveer per dag. Ze worden ook meer en meer in zee gebouwd, omdat de windsnelheid daar veel hoger is. Dat levert meer opbrengst op, maar ook meer risico. Het is een dynamische wereld en dat is leuk.”

Hoeveel hebben jullie er verzekerd?
“Op land zijn we in Nederland bij zo’n vijftig tot zestig procent (mede)verzekeraar. En op zee in Europa zitten we vaak in de co-assurantie. Ik denk dat we bij grofweg de helft zijn betrokken. De bedragen van windmolenparken zijn te groot om het alleen te verzekeren. Het allereerste park in Nederland heeft Delta Lloyd wel zelfstandig verzekerd en dat is een unicum. Delta Lloyd heeft daarmee echt zijn nek uitgestoken. Nu is het vooral een co-assurantiemarkt.”

Waar liggen die windmolenparken?
“Duitsland heeft veel gebouwd de laatste jaren en is een van de koplopers, samen met Denemarken. Ook de UK heeft de afgelopen vijf jaar enorme stappen gezet. Aan de Nederlandse kust vind je onder meer het park Amalia bij IJmuiden, een park bij Den Haag en in Zeeland is een aantal parken in aanbouw. Wij verzekeren niet buiten Europa.”

Wat is gedekt?
“Kort samengevat zijn er drie elementen gedekt: een materiële verzekering waarop alle van buiten komende onheilen zijn gedekt en ook het eigen gebrek, als iets uit zichzelf kapot gaat. Daarnaast zit er een kleine post voor aansprakelijkheid in en een grote component voor bedrijfsschade. Als een windmolen kapot is, loopt die stilstandschade heel hard op. Op zee werken is duur en daarom is de premie relatief fors en hanteren wij hoge eigen risico’s. Je praat al snel over miljoenen euro’s schade.”

Wat zijn risico’s? Wat kan er met andere woorden allemaal misgaan?
“Ongeveer alles wat je zelf kunt verzinnen. Menselijke fouten, blikseminslag, fouten bij de aanleg, wieken die afbreken, turbines die niet werken, kabels die kapot gaan of losschieten doordat een voorbijkomend schip een kabel raakt. Verzin het maar. Kabelschade is het grootste risico. Dat heeft niet zozeer met de kabels zelf te maken, maar meer met het aanleggen/repareren en de stilstandschade. Wij hebben wel eens met een schade van tientallen miljoen te maken gehad door kapotte kabels. Gelukkig in co-assurantie, want de bedrijfsschade loopt heel snel op.”

Hoe duurzaam zijn windmolens? In een presentatie spreek je over een ‘nieuwe’ bedrijfstak voor de nieuwe wereld?
“Wat vroeger op zee is gebouwd, olieplatforms, kun je niet vergelijken met windmolenparken. Als een olieplatform gaat lekken, heb je honderden miljoenen schade en een enorm milieuprobleem. Dat is heel wat anders dan een windturbine, die weliswaar veel schade oplevert als ze kapot gaat, maar daar heeft verder niemand last van. Het is een heel andere techniek, maar ook een andere dynamiek. En het heeft een totaal andere impact. Het is echt een nieuwe wereld. Windmolenparken worden in een razend tempo aangelegd. Het zijn continu herhalende acties die makkelijk lijken, maar dat niet altijd zijn. De plaatjes die je meestal in presentaties ziet, met mooie blauwe luchten en een lekker zonnetje, stroken meestal niet met de werkelijkheid.”

Wat heb jij zelf met duurzaamheid?
“Als ik om me heen kijk, denk ik dat we iets moeten doen. Er is een zekere urgentie om dit te doen. Zeker als je zelf kinderen hebt, voel je die urgentie wel. We kunnen in ieder geval niet doorleven zoals we hebben gedaan. Windmolens is ook maar één ding hé? Er is veel meer nodig om olie en gas te vervangen. Daar moeten we goed over nadenken. Als het in de zomer hard waait en je hebt de energie pas in de winter nodig, dan moet je iets voor de opslag verzinnen. Al dat soort ontwikkelingen zijn voor technische verzekeraars razend interessant. Ik zit vaak aan de voorkant en dat is leuk hoor.”

Serie over duurzaamheid
Het Verbond heeft deze zomer een IMVO-convenant gesloten met NGO’s, vakbonden en overheden waarin afspraken zijn gemaakt hoe de verzekeringssector maatschappelijk verantwoord en duurzaam kan beleggen. De nieuwe richtlijnen en afspraken brachten het Verbond op het idee om verzekeraars te vragen wat zij eigenlijk doen aan duurzaamheid, om elkaar te informeren en te inspireren. Welke keuzes maken verzekeraars? De aftrap van deze nieuwe rubriek is gedaan door Aegon Nederland, die sinds kort niet meer investeert in palmolie. In dit tweede deel komt Willem Schrijver aan het woord, die zich bij Nationale-Nederlanden bezighoudt met windenergie.

 

 


Was dit artikel nuttig?