Maak klimaatrisico's onderwerp van klantgesprek

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
10-07-2020

Maak klimaatrisico’s onderwerp van gesprek bij kredietverstrekking tussen klanten van banken en pensioenuitvoerders. Met deze oproep komen acht Nederlandse banken en pensioenuitvoerders, verenigd in het Platform voor Duurzame Financiering in een onlangs gepubliceerde bloemlezing.

Volgens het achttal kunnen de banken en pensioenuitvoerders daarbij leren van langetermijn-aandeelhouders zoals pensioenfondsen en verzekeraars, die dit onderwerp vanuit hun rol als aandeelhouder bespreken met ondernemingen waar ze in beleggen. Ook raden zij de overheid en toezichthouders aan relevante klimaatgegevens openbaar en snel toegankelijk maken via bijvoorbeeld een Europees ESG-register.

Gezamenlijke aanpak

De betrokken instellingen ABN AMRO, APG, ING, Kempen, MN, Rabobank, Robeco en de Volksbank beseffen dat het beoordelen van klimaatrisico’s - een uitdaging van omvang - een gezamenlijke aanpak vereist waarbij alle belanghebbenden zijn betrokken: financiële instellingen, overheden, toezichthouders én klanten. Zij nodigen daarom alle partijen uit om dit proces te voeden met concrete opmerkingen en suggesties. Daartoe organiseren ze na de zomer een kennissessie op basis van de publicatie.

IMVO-convenant

Als bijdrage voor de kennissessie na de zomer, wijst het Verbond op de recent gepubliceerde themakaders en ‘lessons learned’ vanuit het IMVO Convenant Verzekeringssector. Hierin zijn relevante internationale wet- en regelgeving, tips en andere ondersteuning bijeen gebracht die de financiële sector kan hanteren bij het beleggen in risicovolle sectoren.

Platform voor Duurzame Financiering

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft het Platform voor Duurzame Financiering in 2016 opgericht om de aandacht voor duurzame financiering in de financiële sector verder te vergroten en te stimuleren. De leden van het platform komen twee keer per jaar bij elkaar om te overleggen over de verschillende duurzaamheidsinitiatieven binnen de Nederlandse financiële sector. Daarnaast buigen werkgroepen zich over diverse deelonderwerpen.


Was dit artikel nuttig?