“Duurzaamheid is geen bijbaantje”

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Het IMVO-convenant, een Klimaatcommitment, strenge regels van de toezichthouders en een Europese Unie die wereldwijd vooroploopt. Duurzaamheid is voor verzekeraars een van de belangrijkste thema’s geworden. Of, zoals Bouke Evers (EY) en Fred Treur (Univé) vanmorgen samen concludeerden: “Duurzaamheid is geen bijbaantje.”

Bouke Evers, van huis uit actuaris en inmiddels gepokt en gemazeld als Associate Partner bij EY FSO Business Consulting, ging vooral in op de rol die een verzekeraar wil spelen. “Hoe kijk je naar het hele plaatje? Wil je leading zijn? Je onderscheiden in de markt? Wat wil je meten? Wat worden je kpi’s? Wat doen de concurrenten? En hoe past het in de strategie en het beleid?”
Eén aspect staat voor hem als een paal boven water. “Duurzaamheid raakt het hele bedrijf. Kijk er niet versnipperd naar, maar neem alle medewerkers mee in je beleid.”

'Duurzaamheid raakt het hele bedrijf"

Meer actie!

Evers had voor zijn presentatie zes inzichten (onder meer van een overstroming en een groep millennials) meegenomen die volgens hem de impact wel mooi weergeven. “Alle aandeelhouders zijn georiënteerd op duurzaamheid. Ook de consumenten zijn meer bewust en mondiger. Ze willen ook best iets meer betalen voor duurzame producten. Ga met die consument in gesprek, zodat je weet wat ie wil. Datzelfde geldt voor millennials. Ze willen geld verdienen, maar ook impact hebben en ergens aan bijdragen. Intussen kijken 127 overheden naar Net Zero en is de groei in groene beleggingen exorbitant hoog: van januari tot november 2000 bedraagt die groei 96 procent ten opzichte van een jaar eerder. En ten slotte is er al heel veel regelgeving voor verzekeraars, maar er gaat nog veel meer komen. Zoals we nu bezig zijn, koersen we namelijk af op drie tot vier graden opwarming, dus er is meer actie nodig.”

Iedereen moet meedoen!

Evers trok zelf de conclusie na deze opsomming: “duurzaamheid is geen bijbaantje.” Waarop Fred Treur, directeur Financiën bij Univé Verzekeringen, aanvulde dat het “inderdaad geen finance-feestje is”. Volgens Treur moet het “hele plaatje op het hoogste niveau zijn belegd om de hele organisatie mee te krijgen”.
Iedereen moet meedoen, vindt ook Evers, maar hoe doet een kleine verzekeraar dat, met weinig capaciteit? “Start met bewustwording dat je voor de lange termijn bezig bent en waarde moet creëren”, antwoordde Evers. “Het is allang niet goed genoeg meer als je alleen maar rendement maakt. Wat draag je positief bij aan de maatschappij en de wereld? Welke footprint heeft jouw bedrijf? Geef je meer dan dat je neemt? Juist daarom is het zo belangrijk om het duurzaamheidsbeleid op het hoogste niveau te beleggen, hoe klein je ook bent.”

Uitdagingen voor kleine(re) verzekeraars
Fred Treur die het verhaal van Univé kwam vertellen, ging ook kort in op de uitdagingen waar kleine(re) verzekeraars voor staan. Hij heeft hier specifiek een onderzoek naar gedaan, zes kleine verzekeraars geïnterviewd en weet dat de intrinsieke motivatie er zeker is. “De uitdaging is natuurlijk groot. Soms moet een directeur het beleggingsbeleid er even bij doen, maar het belegd vermogen is dan wel beperkt tot tientallen miljoenen euro’s. Bovendien werken veel kleine partijen met ESG-ratings en selecteren ze een aantal thema’s als focuspunten. Ze moeten zeker nog stappen zetten, maar er zijn ook grenzen voor kleine partijen.”

Biodiversiteit

Evers is ervan overtuigd dat verzekeraars een mooie rol kunnen pakken, maar waarschuwde er ook voor dat verzekeraars zich niet alleen moeten focussen op klimaat. “Sustainable finance is meer dan het klimaat alleen. ESG zegt het al: environmental, social en governance. Bovendien is de biodiversiteit een groter probleem dan het klimaat. Als je de impact op de reële economie in geld uitdrukt, kom je voor het klimaat op circa 100 miljard en voor biodiversiteit op ongeveer 650 miljard. Tegelijkertijd zijn ze erg verbonden met elkaar en help je ook vaak de biodiversiteit als je iets goeds doet voor het klimaat.”

"Sustainable finance is meer dan alleen het klimaat"

Koken op hout

Hij benadrukt bovendien dat de regelgeving één ding is; je zult je altijd moet afvragen waarom je invulling wilt geven aan duurzaamheid. “Ik hoorde laatst een mooi voorbeeld van een Nederlands bedrijf dat een innovatieve oplossing had voor een probleem in Afrika. Veel Afrikanen koken op open vuur. Dat kost veel hout en levert ook vervuiling op. De mensen die erbij staan, krijgen die vervuilende stoffen binnen en dat heeft weer impact op hun levensverwachting. Dat Nederlandse bedrijf heeft hiervoor een oplossing bedacht door een financiering af te geven aan een mkb-bedrijf in Afrika dat kan zorgen voor een duurzamere kookoplossing? Zo gezegd zo gedaan, de CO2-reductie komt tot stand en het bedrijf kan vervolgens aanspraak maken op de carbon credits.”

Betekenisvol Ondernemen

Treur had zijn inleiding de titel Betekenisvol Ondernemen meegegeven. Niet helemaal toevallig ook de overkoepelende term die Univé hanteert voor zijn beleid, dat zo’n twee jaar geleden tot stand is gekomen. Univé heeft in dat beleid gekozen voor drie focuspunten: goede gezondheid en welzijn (SDG 3), klimaatactie (SDG 13) en partnerships (SDG 17). “Die eerste past bij een schadeverzekeraar als Univé, omdat het een sterk verband houdt met preventie en een onderwerp als verkeersveiligheid. De tweede omdat schadeverzekeraars als geen ander de klimaatverandering ervaren. En de laatste hebben we gekozen, omdat wij dit niet alleen oplossen. Of het nou gaat om het klimaat of de verkeersveiligheid, we zullen het samen moeten doen.”

(Fotografie: Julian Lott/Shutterstock.com)


Was dit artikel nuttig?