Klimaatagenda Verbond

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

“De schadecijfers van de laatste jaren zijn niet mis. Hagelbuien op 23 juni 2016 leverden 600 miljoen verzekerde schade op, terwijl de schade na de januaristorm van dit jaar nog niet eens is opgeteld.” Verbondsdirecteur Leo De Boer had geen vrolijke boodschap voor de aanwezigen op het Klimaatevent. “Klimaatverandering gaat gepaard met veel onzekerheid. Er komt telkens weer een nieuw konijn uit de hoge hoed. Kijk maar naar de droogte van afgelopen zomer.”

Eén ding staat als een paal boven water voor De Boer en zijn collega Timo Brinkman: “De schade neemt toe. Dat weten we zeker. In het meest extreme scenario komen we uit op een kwart miljard euro extra per jaar. Alleen voor de branches Brand en Motor.”
Hamvraag is dan ook hoe verzekeraars en hun klanten het hoofd boven water kunnen houden. De issuecommissie Klimaat heeft vorig najaar in het rapport 'Hoofd boven water' twaalf aanbevelingen gedaan. Voor verzekeraars, maar ook voor het Verbond, het intermediair, de overheid en maatschappelijke organisaties.
De Boer en Brinkman lichtten in een gezamenlijke presentatie tijdens het Klimaatevent toe wat er dit jaar nog op de Verbondsagenda staat.

Data
“Met het adviesrapport Overstromingen 2018, dat deze zomer uitkwam, hebben wij al gehoor gegeven aan de twee aanbevelingen die volgens het sectorbestuur Schade de hoogste prioriteit hadden”, benadrukte Brinkman. Hij doelde daarmee op de aanbeveling ‘communiceer over het nu vrijwel onverzekerde overstromingsrisico’ en op de aanbeveling om onderzoek te doen naar de huidige dekking van kleinschalige overstromingen.
“In dat kader is het ook goed dat de overheid een duidelijk stuk over de werking van de Wts (Wet tegemoetkoming schade bij rampen) heeft geleverd”, meent De Boer.
Brinkman voegde daaraan toe dat het Verbond “drukdoende” is met onderzoek, voorlichting en data. “Uit onderzoek weten we bijvoorbeeld dat veel consumenten niet goed op de hoogte zijn over wat wel/niet is gedekt op de inboedel/opstalpolis. Daarom brengen wij eind dit jaar infographics uit waarmee we meer duidelijkheid hopen te verschaffen. Ook buigt het Data Competence Center zich samen met het KNMI over een betere hagelmodelering met behulp van verzekeringsclaims.” Dat laatste kan verzekeraars op hun beurt weer helpen bij de risico-inschatting, gerichte klantwaarschuwingen en het plannen van de schadeafhandeling.

Beleggingsbeleid
Brinkman benadrukte vervolgens dat “verzekeraars en het Verbond” niet de enigen zijn die zich druk maken over het klimaat. Hij somde een aantal andere programma’s op, waaronder het Deltaprogramma van de overheid, DNB, Rainproof en Samen Klimaatbestendig. “En gelukkig zijn we ook op vele vlakken in gesprek met de overheid, want we kunnen elkaar goed aanvullen. We hebben een gezamenlijk belang: de risico’s beheersbaar houden en bij eventuele schade zo snel mogelijk burgers en bedrijven er weer bovenop helpen.”
Last, but not least, ging De Boer nog kort in op de rol van het klimaat in beleggingen. “Natuurlijk hebben we ook nog een andere belangrijke rol. Verzekeraars kunnen via hun beleggingsbeleid immers helpen om klimaatverandering tegen te gaan. Bijvoorbeeld door fossiele energie (voor een deel) uit te sluiten. Of door te investeren in innovatie of wind-/zonneparken.”
“De sector wordt daarin zelfs aangejaagd”, meent De Boer. Hij noemde het ‘action plan on sustainable finance’ van de EU, maar ook het IMVO-convenant tussen de verzekeringssector, NGO’s, vakbonden en de overheid dat onlangs bij het Verbond is ondertekend. “In het IMVO-convenant is onder meer afgesproken dat de sector jaarlijks een thema collectief aanpakt. Voor 2019 is gekozen voor klimaatverandering en energietransitie. Dat kan toch geen toeval zijn?”

Meer weten over het IMVO-convenant? Op 26 september organiseert de Insurance Academy van het Verbond een webinar om 10.30 uur en op 30 oktober staat er een masterclass duurzaam beleggen voor middelgrote en kleine verzekeraars op het programma.

Meer weten over klimaat en verzekeraars? Kijk dan op verzekeraars.nl.

 

 


Was dit artikel nuttig?