Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Masterclass duurzaam beleggen in samenwerking met VBDO

Hoe realiseert u een duurzaam beleggingsbeleid?

Op dinsdag 30 oktober a.s. organiseert de Insurance Academy van het Verbond een Masterclass Duurzaam Beleggen, speciaal gericht op middelgrote en kleine verzekeraars. De aanleiding voor deze masterclass is het onlangs afgesloten IMVO-convenant (Internationaal Verantwoord Ondernemen). Hoe kunnen middelgrote en kleine verzekeraars met beperkte capaciteit en/of uitbestede beleggingen hun beleggingsbeleid verduurzamen en wat betekent dit in de praktijk?

De Nederlandse verzekeringssector investeert zo’n € 500 miljard in bedrijven en overheden. Het beheren van zoveel geld brengt bepaalde verantwoordelijkheden met zich mee. Investeringen moeten financieel rendement opleveren, maar hebben ook een maatschappelijke impact. Duurzaam beleggen houdt rekening met deze impact op gebieden als bijvoorbeeld mensenrechten, klimaatverandering of belastingontwijking.

Veel grotere verzekeraars hebben meerdere mensen in dienst die verantwoordelijk zijn voor (duurzaam) beleggen. Voor middelgrote en kleine verzekeraars is dat anders. Toch hebben ook deze verzekeraars dezelfde maatschappelijke verantwoordelijkheid en zijn ze ook gebonden aan het IMVO-convenant. Met deze Masterclass bieden wij u praktische handvaten waarmee u zonder al teveel inspanning aan de slag kunt met het IMVO-convenant.

De masterclass wordt verzorgd door de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). Jacqueline Duiker van VBDO neemt u mee in de verschillende internationale richtlijnen en standaarden voor duurzaam beleggen. Ze zal uiteenzetten wat komt kijken bij het ontwikkelen van een duurzaam beleggingsbeleid en wat de verschillende instrumenten zijn om er invulling aan te geven. Vervolgens gaat Jacqueline samen met een verzekeraar in op de prakijk. Hoe bespreek ik mijn wensen met de asset manager en hoe weet ik of hier op een goede manier uitvoering aan wordt gegeven? Waar leg ik mijn prioriteiten? Stel ik de juiste vragen? Al deze basis elementen komen aan bod tijdens de masterclass.

Bestemd voor
Deze masterclass is voor leden en niet-leden. Deelname is vooral van belang voor beleggingsverantwoordelijken van kleine en middelgrote verzekeraars die zich bezig houden met het beleggingsbeleid in het algemeen en duurzaam beleggen in het bijzonder. En voor medewerkers van grotere verzekeraars die (nog) niet dagelijks bezig zijn met duurzame beleggen.

Programma
13.00 uur      Opening & kennismaking
                      Introductie van het IMVO-convenant voor verzekeraars
13.30 uur      Wat en waarom van duurzaam beleggen
14.00 uur      Richtlijnen voor duurzaam beleggen in relatie tot het IMVO-convenant
14.30 uur      Duurzaam beleggingsinstrumenten
15.15 uur      Duurzaam beleggen: het proces
Pauze
16.00 uur      Duurzaam beleggen in de praktijk:
                    - Casus van een verzekeraar
                      Ontwikkelen beleid en uitbesteding aan asset manager
                    - Eigen plan van aanpak: deelnemers maken stappenplan om duurzaambeleggen
                      Implementeren in eigen organisatie
17.00 uur      Interactieve samenvatting: leerpunten en wat gaat u morgen doen?
17.30 uur      Afsluiting

Voor deze masterclass van 1 dagdeel gelden geen vrijstellingen. De studiebelasting is gelijk aan de duur van de masterclass en indien beschikbaar worden de presentaties achteraf toegezonden. 

Voorbereiding
Voor deelname aan deze masterclass is het prettig als u vooraf kennis neemt van het IMVO-convenant Verzekeringssector.

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname de volgende kosten verbonden: € 430,00 (excl. BTW)

Voor deelnemers niet werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname de volgende kosten verbonden: € 550,00 (excl. BTW)

  • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaart u zich akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
  • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
  • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
  • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

Annulering en no-show
Annulering van de aanmelding is mogelijk tot 14 dagen na inschrijving. Bij latere annulering of no-show is het volledige deelnamegeld verschuldigd.
Deze kosten worden niet in rekening gebracht als u zich door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Deze bijeenkomst draagt bij aan uw actuele kennis
Na deze bijeenkomst…

 • Weet u wat er wordt verstaan onder duurzaam beleggen;
 • Kent u de duurzaam beleggen richtlijnen en standaarden uit het IMVO-convenant;
 • Kent u duurzaam beleggen instrumenten en weet u die toe te passen in uw eigen praktijk.

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. U dient dit aan te geven als u zich voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kunt u contact opnemen met Dennis Heijnen (beleidsadviseur Verbond van Verzekeraars) of Jacqueline Duiker (senior projectmanager VBDO). Aan hen kunt u eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden. 

Meer informatie over de belangrijkste afspraken uit het IMVO-convenant (alleen voor leden)!

Webinar
Op woensdag 26 september organiseert de Insurance Academy van het Verbond de webinar Maatschappelijk Verantwoord Beleggen over de inhoud van het convenant en de betekenis voor uw organisatie. Lees hier meer over de webinar.

Wij streven ernaar om zoveel als mogelijk rekening te houden met aangegeven voorkeuren. Omdat er per deelsessie steeds ruimte is voor een maximum aantal deelnemers, hangt definitieve indeling af van het aantal aanmeldingen per sessie.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.