Skip to Content

Verzekeraars zetten volgende stap in verzekeren overstroming door grote rivier of zee

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Verzekeraars werken aan een oplossing voor compensatie van schade als een grote rivier zoals de Maas buiten de dijken treedt. Of in een nog erger scenario: als de zeeweringen het begeven. Gedacht wordt aan een zogeheten publiek-private internationale herverzekeringspool waarbij ook herverzekeraars delen in het risico op schade. Die constructie gaat het Verbond samen met de branche komend jaar verder uitwerken, zo blijkt uit de Ledenvergadering van het Verbond.

De kans dat een grote rivier buiten de dijken treedt, of de zee het land binnenkomt, is klein. Maar voor die momenten dat het onverhoopt misgaat, is schadebeperking en snel herstel cruciaal. Gelukkig hebben we in ons land zeer goede dijken en is er ruimte gecreëerd voor de grote rivieren. Ook zijn particulieren in de regel via hun opstal- en inboedelverzekering goed verzekerd tegen schade door overstroming van kleinere rivieren en beken, storm, hagel en bijvoorbeeld sneeuw. Maar voor een overstroming van de Maas, IJssel, Rijn of zee, de zogeheten primaire keringen, nog niet. “Meerdere verzekeraars zullen het overstromingsrisico samen delen.” aldus Maurice Koopman, lid sectorbestuur Schade en CEO NN Non-life bij NN.  Bijvoorbeeld via een zogeheten publiek-private internationale herverzekeringspool waarbij ook herverzekeraars delen in het risico op schade. De constructie is vooralsnog gericht op particuliere klanten. Het Verbond wil in een later stadium kijken of een -zich bewezen- constructie uit te breiden is naar het MKB. 

<Klik op de afbeelding om te vergroten>

Want verzekeraars hebben de ‘know-how’ in huis om het MKB te helpen, zoals ook in Limburg. Koopman: “Naast de particuliere oplossing, willen we graag ook met de overheid bespreken of verzekeraars het loket kunnen zijn voor overheidscompensatie voor schade aan goederen en gebouwen. De gedupeerde ondernemer kan dan gewoon terecht bij zijn eigen verzekeraar of intermediair, die direct tips kan geven om schade te beperken en om zo snel mogelijk weer op de been te zijn. Zo voorkom je veel vervolgschade en dat ondernemers van het kastje naar de muur worden gestuurd.”

Samenwerking nodig

Dat het Verbond opnieuw een stap zet om een dekkingsvoorstel verder uit te werken, volgt op eerdere initiatieven die om verschillende redenen zijn gestrand. Voor een aanvullende verzekering waar alle Nederlanders aan bijdragen, is breed draagvlak onder de bevolking nodig, realiseert het Verbond zich. Om draagvlak te vergroten, kijkt het Verbond ook of de hoogte van de premie-opslag afhankelijk kan zijn van het overstromingsrisico. Maar bij alle verzekeringsinitiatieven heeft het Verbond de overheid nodig. Niet alleen om samen te mogen werken, maar ook om het bewustzijn en preventie onder burgers te vergroten én vanuit een eventuele financiële deelname vanuit de overheid. Daarom draagt het Verbond inmiddels bij aan verschillende ministeriële trajecten:

  • De beleidstafel wateroverlast en hoogwater (onder regie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat,
  • De evaluaties van de regeling en de Wet tegemoetkoming Schade bij rampen onder regie van het ministerie van Justitie en Veiligheid
  • Een beleidsverkenning van het ministerie van Financiën over de verzekerbaarheid klimaatverandering.

Het Verbond streeft naar een implementatiedatum van 1 januari 2025, maar of deze datum haalbaar is hangt ook af van (politieke) processen buiten het Verbond. Dit jaar (2023) wordt gebruikt om te komen tot een voorstel met verschillende opties, die als basis dient voor het gesprek met overheid, maatschappelijke partijen en herverzekeraars.


Was dit nuttig?