Skip to Content

'Klimaat biedt ook kansen'

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

​Extreem weer gaat de komende decennia zorgen voor nog meer schade bij woonhuizen, bedrijven en auto’s. Uit nieuwe berekeningen blijkt dat de schade met ruim een kwart miljard euro per jaar kan toenemen als we niks doen. De berekeningen staan in het rapport Hoofd boven water, dat het Verbond vandaag heeft uitgebracht.

Het Verbond besloot eind 2016 een nieuwe Issuecommissie Klimaat in het leven te roepen. Aanleiding daarvoor was de extreme hagelbui eerder dat jaar, die in Brabant en Limburg voor zo’n 500 miljoen euro schade zorgde. Een van de commissieleden, die ook mee heeft geschreven aan het rapport, is Liesbeth van der Kruit (Achmea). Over haar beweegredenen om mee te denken, is ze glashelder: “Klimaatverandering is het belangrijkste maatschappelijke thema op dit moment, wereldwijd. Als verzekeraars kunnen wij een goede bijdrage leveren aan het beschermingsmechanisme. Daar bedoel ik mee dat we niet alleen schade moeten vergoeden, maar vooral onze klanten moeten helpen schade te voorkomen. Klimaatverandering is dus ook een kans om relevant te zijn voor onze klanten.”

Klimaatrapport Parijs
Het rapport Hoofd boven water gaat in op de Nederlandse situatie, maar ook in het Klimaatakkoord van Parijs wordt die specifieke rol van verzekeraars benoemd. “Omdat preventie onlosmakelijk verbonden is met verzekeren, spelen verzekeraars een rol in het vergroten van de weerbaarheid tegen klimaatverandering. Zo kunnen we in Nederland onze klanten adviseren wat ze kunnen doen om schade te voorkomen, maar dat kan ook met gemeenten en andere overheden. Wereldwijd kun je denken aan het klimaatbestendiger maken van de agrarische sector in bijvoorbeeld Afrika. Gewasverzekeringen voor de boeren daar, gekoppeld aan preventieve maatregelen, zouden de weerbaarheid tegen droogte of juist extreme neerslag kunnen vergroten. Achmea heeft op deze manier jaren samengewerkt met arme boeren in India. Het preventieprogramma houdt de premies laag: de regen spoelt de gewassen niet meer weg, maar wordt opgevangen en gebruikt in periodes van droogte. Daardoor stijgt de opbrengst.”
Volgens haar kunnen verzekeraars op drie verschillende terreinen een bijdrage leveren aan de klimaatproblematiek: “We kunnen een rol spelen in meer bewustwording over preventie en snel schade oplossen en vergoeden. Als belegger kunnen we de klimaatverandering op lange termijn beperken door minder in fossiele en meer in duurzame opwekking te investeren.”

Regenton
De Issuecommissie somt in het rapport twaalf belangrijke aanbevelingen op en hoewel Van der Kruit graag agrariërs wil helpen om de juiste maatregelen te nemen en de verzekerbaarheid te bevorderen, noemt ze aanbeveling 9 de allerbelangrijkste: Verbeter het handelingsperspectief met preventieve maatregelen. Simpel vertaald: wat kunnen we zelf doen en hoe ondersteunen we onze klanten daarin, ook met nieuwe dienstverlening? “Je kan veel zelf doen om schade te voorkomen. Het varieert van houd je dakgoot schoon tot haal de tegels uit je tuin en vang het regenwater op. Ik woon zelf in Rotterdam, al dertig jaar. In de beginjaren liep eens in de drie jaar onze kelder vol. Nu gebeurt dat drie keer per jaar. Daarom hebben we een pompje gekocht, zodat we ’m zelf leeg kunnen pompen als het weer zover is. Daarnaast proberen we regenwater op te vangen in een regenton, zodat we de riolering ontlasten en wateroverlast voorkomen."

Preventie
Het thema klimaatverandering is nog relatief nieuw voor verzekeraars, maar voor Van der Kruit staat één ding als een paal boven water: “Niks doen is geen optie. We moeten onze klanten laten zien wat we voor ze kunnen betekenen met preventieadvies, maar misschien ook wel met nieuwe dienstverlening. Waarschuwingssystemen bijvoorbeeld, of hulp bij het schoonmaken van de dakgoot, het afkoppelen van de regenpijp enzovoorts. Ik zou zelf graag nog ruimer denken, vooral op het gebied van lange termijn preventie. Het is fijn als de hoosbui geen wateroverlast meer veroorzaakt, maar nog beter is het als het niet nóg extremer gaat regenen of hagelen. We moeten de klimaatverandering beteugelen. Ik zou willen verkennen hoe wij onze klanten kunnen aansporen en ondersteunen met energiebesparing, het plaatsen van zonnepanelen en duurzame mobiliteit.”


Was dit nuttig?