Beleggingsbeleid verzekeraars duurzamer dan gemiddeld

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
11-10-2019

Verzekeraars doen meer aan het tegengaan van klimaatverandering dan andere branches. Dit blijkt uit onderzoek van De Nederlandsche Bank. De meting van de carbon footprint (CFP) laat zien dat verzekeraars relatief minder beleggen in CO2-intensieve sectoren, waarmee hun beleggingsbeleid duurzamer is dan gemiddeld.

Op de goede weg

Door het ondertekenen van het IMVO-convenant en het Klimaatakkoord verplichten verzekeraars  zichzelf om inzicht te geven in hun beleggingsbeleid. Dit moet uiteindelijk bijdragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot. Het Verbond van Verzekeraars is positief gestemd, nu deze CFP-meting van DNB laat zien dat sector op de goede weg is. De verklaring van de daling van de CFP lijkt te liggen in het feit dat verzekeraars steeds minder beleggen in CO2-intensieve sectoren.

Wel geeft DNB aan dat deze meting met enige zorgvuldigheid geïnterpreteerd moet worden. Dit komt door het feit dat verzekeraars aandelen in verschillende valuta’s hebben. Het verloop van de CFP in euro is niet gelijk aan de CFP in dollar.

Steun in de rug

Dennis Heijnen, beleidsadviseur klimaat bij het Verbond van Verzekeraars is blij met deze positieve uitkomst. ‘Zeker omdat onze sector met de ondertekening van het commitment aan het Klimaatakkoord uiterlijk in 2022 actieplannen gereed heeft die bijdragen aan een vermindering van de uitstoot van CO2. Deze ontwikkeling is een steun in de rug.’ Via het commitment draagt de sector zowel nationaal als internationaal bij aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen van Parijs. De toezeggingen zijn niet vrijblijvend. De inzet van de financiële sector wordt continu gemonitord en de afspraken worden elke vijf jaar opnieuw beoordeeld.


Was dit artikel nuttig?