Skip to Content

Verzekeraars aan de slag met Net-Zero

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

De Net-Zero Insurance Alliance heeft tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum in Davos het eerste Target-Setting Protocol gelanceerd. Dat betekent dat Nederlandse verzekeraars die bij de alliantie zijn betrokken (a.s.r., Achmea en Nationale-Nederlanden), samen met verzekeraars met een buitenlands hoofdkantoor (waaronder Allianz) aan de slag kunnen. Algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars spreekt van een belangrijke mijlpaal.

Volgens Weurding onderschrijft het Verbond de doelstellingen van de Net-Zero Insurance Alliance volledig. “Wij zijn dan ook blij dat onze grote leden in 2021 de handschoen al hebben opgepakt en zich hebben aangesloten. Binnen zes maanden zullen zij nu hun targets en keuzes moeten bepalen. De eerste deadline van het Target-Setting Protocol volgt namelijk al snel, op 31 juli.”

Weurding is erg benieuwd naar de invulling die verzekeraars aan dat protocol geven, maar hoopt “eerlijk gezegd” vooral op een sneeuwbaleffect in de Nederlandse verzekeringssector. “Ons streven is dat meer leden proberen om ook tot Net-Zero te komen.”

Hoe zit het ook alweer met de Net-Zero Insurance Alliance?

Zo’n achttien maanden geleden hebben acht toonaangevende verzekeraars en herverzekeraars aan de wieg gestaan van de Net-Zero Insurance Alliance (NZIA). Tijdens de G20-klimaattop die in 2021 in Venetië plaatsvond, is de alliantie opgericht. In datzelfde jaar hebben onder meer NN, Achmea en a.s.r. hun handtekening gezet.
Op dit moment bestaat de NZIA uit 29 leden die samen zo’n vijftien procent van de premie wereldwijd vertegenwoordigen. Ondertekenaars beloven dat hun individuele verzekeringsportefeuille in 2050 emissieneutraal zal zijn. De NZIA is gestoeld op samenwerking binnen de verzekeringssector. Hoe meer verzekeraars aansluiten, hoe groter immers de kans dat het doel wordt gehaald.

Protocol als richtlijn

Het Target-Setting Protocol (TSP) dat vandaag in Davos bekend is gemaakt, is een primeur voor de wereldwijde verzekeringssector. De guidelines geven de 29 (her)verzekeraars die bij de alliantie zijn aangesloten een richtlijn, maar uiteraard kunnen verzekeraars wel hun eigen vertaalslag geven aan het protocol.  Duidelijk is in ieder geval dat verzekeraars tot 31 juli de tijd hebben om plannen te maken.

Reactie a.s.r., Achmea en Nationale-Nederlanden

Jos Baeten, CEO bij a.s.r., noemt het protocol van essentieel belang. “Met het protocol kunnen we de volgende stap zetten in het nakomen van de belofte die we hebben gedaan met het ondertekenen van het commitment: de footprint van onze verzekeringsverplichtingen terugbrengen naar nul in 2050. De methodieken maken het mogelijk om de aan verzekeringen gerelateerde emissies te meten. Daarnaast geeft het protocol guidance aan het opstellen van onze doelstellingen richting de nul emissies.”

Bianca Tetteroo, voorzitter Raad van Bestuur bij Achmea, benadrukt op haar beurt dat Achmea duurzame waarde wil creëren voor klanten, medewerkers, het bedrijf en de samenleving. “Dat betekent dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen om een bijdrage te leveren aan het realiseren van de wereldwijde klimaatdoelen door onze beleggings- en verzekeringsportefeuille om te zetten naar emissievrij.”

David Knibbe, ceo NN Group, sluit de rij. Volgens hem is de lancering van het Target-Setting Protocol ‘een belangrijke stap om netto-nul doelstellingen voor verzekeringsportefeuilles te bepalen’. “Het laat zien hoe verzekeraars, door samen te werken, een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie.”


Was dit nuttig?