Verzekeraars en wetenschap slaan handen ineen om klimaatverandering tegen te gaan

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en het Verbond van verzekeraars gaan samen de strijd aan tegen (de gevolgen van) klimaatverandering. Door kennis, kunde en ervaring te bundelen en uit te wisselen willen beide instanties focus aanbrengen in het onderzoek naar het tegengaan van klimaatverandering om zo klimaatschade zoveel mogelijk te voorkomen.

“Via dit partnership willen wij ons met name inzetten voor onderzoeken die daadwerkelijk het verschil maken in het tegengaan van klimaatverandering en het voorkomen en het snel afhandelen van klimaatgerelateerde schade,” vertelt Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond. Dat de schade oploopt omdat het aantal weersextremen toeneemt door klimaatverandering is al merkbaar in Nederland. “Zo zijn de stormen boven de Atlantische Oceaan in de afgelopen 60 jaar zo’n 200 kilometer naar het noorden verschoven. Niet alleen via de klimaatscenario’s en het Early Warning Centre van Verbondspartner KNMI, maar ook met behulp van het IVM willen wij onze inzichten vergroten en er ons voordeel mee doen. Verzekeraars zijn immers op meerdere fronten bij klimaatverandering betrokken: vanuit het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid via het IMVO, het verzekeren extreem weer en het verzekeren duurzame ontwikkelingen zoals de energietransitie.”

“Het IVM kan via dit partnership het onderwijs en onderzoek naar klimaatrisico’s beter afstemmen met de praktijk”, vertelt Pieter van Beukering, directeur van het IVM. “Op die manier verhogen we de maatschappelijke impact van het onderzoek dat aansluit bij de missie van het profielthema Science for Sustainability van de VU.”
"Als interdisciplinair onderzoeksinstituut werkt het IVM aan verschillende onderzoeksprojecten naar veranderingen in extreem weer door klimaatverandering, de gevolgen voor de financiële sector en haar klanten, en oplossingen om die gevolgen te beperken”, vertelt Wouter Botzen, hoogleraar economie van klimaatverandering en natuurrampen bij het IVM. “Deze krachten bundelen met verzekeraars is een logische stap om deze onderzoeksexpertise verder te versterken.”

Pieter van Beukering (IVM) en Richard Weurding (Verbond)

Om beter inzicht te krijgen in de specifieke behoefte van verzekeraars en hoe onderzoek daarop kan aansluiten, heeft het Verbond aansluitend een ronde tafel met verzekeraars georganiseerd om tot een gezamenlijke onderzoeksagenda te komen voor komende jaren. Hier zijn zowel beleggingsspecialisten als verzekeringstechnische specialisten aanwezig. Weurding: “De sector wordt geconfronteerd met belangrijke vragen. Hoe houden we klimaatgerelateerde risico's van klanten verzekerbaar? Kunnen we de awareness van onze klanten verbeteren? Kunnen we meer een vuist maken om de energietransitie in Nederland te versnellen? Hoe gaan we als sector duurzaam schadeherstel en preventie gemeengoed maken? En welke rol moeten en kunnen we spelen bij de noodzakelijke klimaatbestendige herinrichting van ons land? De wetenschap kan ons helpen hier als branche een antwoord op te geven.”


Was dit artikel nuttig?