Skip to Content

En dan nu het weer: vanmiddag hoosbuien in uw gemeente

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

De stormen boven de Atlantische Oceaan zijn in de afgelopen 60 jaar zo’n 200 kilometer naar het noorden verschoven. En deze verschuiving zet naar verwachting van het KNMI door. Om burgers en bedrijven in de toekomst beter voor te bereiden op extreem weer, werkt het meteorologisch instituut hard aan het Early Warning Centre. Dit centrum zorgt voor vroege en precieze weerswaarschuwingen.

Het Verbond organiseerde op donderdag 10 juni een livestream waarin het KNMI de ins en outs presenteerde van de impact van het veranderende klimaat op onze samenleving én hun aanpak om de kans op schade te verkleinen. Centraal stond de ontwikkeling van het Early Warning Centre. Ook gaf de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) de meer dan 180 deelnemers inzage in wat gewaarschuwde verzekerden in Florida doen bij naderende orkanen.

Storm op komst

Volgens Peter Siegmund, klimaatexpert van het KNMI, zijn de banen van stormen boven de Atlantische Oceaan in de afgelopen 60 jaar ongeveer 200 kilometer naar het noorden verschoven. En deze verschuiving zal in de komende jaren doorzetten. Sommige modellen gaan uit van meer en sterkere stormen in West-Europa door het verzwakken van de golfstroom. Bovendien ziet Siegmund in Europa een verdubbeling van extreme neerslag per graad temperatuurstijging. Dit resulteert in zowel meer neerslag als hevigere buien. Ook de kans op extreme hagel neemt toe, vooral in het zuidoosten van ons land.

Weerbericht op maat

Klimatoloog van het KNMI, Rob Sluijter, werkt mee aan de ontwikkeling van het Early Warning Centre. Het is een nationaal waarschuwingsadviessysteem waarmee het KNMI een grotere bijdrage wil leveren aan de veiligheid en welvaart van Nederland en daarbuiten. In de eerste plaats worden waarschuwingen volgens Sluijter ruimtelijk gedetailleerder. Dat betekent lokale waarschuwingen in plaats van de huidige codes per provincies. Ook gaan tijdige (‘early’) kansverwachtingen een grotere rol spelen, zodat je veel eerder kunt anticiperen op zwaar weer. Daarbij staan impact en handelingsperspectief centraal. Je hoort straks niet meer ‘wat wordt het weer?’, maar ‘waar krijgt u mee te maken?’. Bovendien krijgen meteorologen een meer adviserende rol, ondersteund door geautomatiseerde processen en producten.

Ten slotte zet het Early Warning Centre in op personalisering en het op maat bedienen van de professionele gebruiker met moderne communicatiemiddelen. Verzekeraars en hun klanten kunnen met deze ontwikkelingen in de komende jaren dus steeds meer hun voordeel doen, en zo de maatschappelijke schade door extreem weer inperken.

In het najaar verwacht het KNMI met haar Klimaatsignaal ’21 de belangrijkste trends te publiceren. Geheel nieuwe klimaatscenario’s volgen in 2023.

Preventiemaatregelen in Florida

En wat kunnen we leren van anderen? Die vraag beantwoordde Peter Robinson, onderzoeker bij de VU, met een voorbeeld uit de Verenigde Staten. Ook daar hebben verzekeraars aandacht voor de mogelijkheden die early warning biedt voor klanten en het terugdringen van de schadelast. Het Institute for Environmental Studies (VU) doet voor de Amerikaanse National Association of Insurance Commissioners onderzoek naar orkaanvoorbereidingen van klanten in Florida bij directe dreiging. Daaruit blijkt dat verzekerden meer preventieve acties ondernemen dan niet verzekerden. Denk aan het verstevigen van ruiten, het plaatsen van zandzakken en/of het verplaatsen van meubels. Met die kennis kunnen en moeten verzekeraars volgens Robinson ook in Nederland aan de slag.

Partnership KNMI
Verzekeraars en adviseurs kunnen op basis van het Early Warning Centre hun klanten eerder en beter waarschuwen om maatregelen te treffen. Ook kunnen verzekeraars en andere partijen in de keten hun schadeafhandeling tijdig opschalen, zodat klanten beter en sneller worden geholpen. Dit is één van de redenen waarom het Verbond van Verzekeraars en het KNMI begin 2021 een partnership zijn aangegaan. Volgens Rubert Konijn (strategisch business manager van het KNMI) is samenwerking, ook op Europees niveau, van groot belang. Zowel voor de financiële sector als het KNMI. Meer weten? Lees het nieuwsitem ‘Krachtenbundeling Verbond en KNMI om klimaatschade tegen te gaan’.

Shutterstock 2042204567

Actuariële aspecten bij het inschatten van klimaatrisico’s, 3 juni 2024

  • 3-6-2024
  • Webinar
  • Toepassing wet- en regelgeving
Shutterstock 1888881763

Schademiddag 2024

  • 5-6-2024
  • Event
  • Vakkennis

Was dit nuttig?