Visie AFM op duurzaamheid

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
30-06-2020

Onlangs publiceerde AFM een position paper waarbij de toezichthouder op hoofdlijnen beschrijft wat hij verwacht van de financiële sector om de transitie naar een duurzame samenleving in goede banen te leiden. Voor deze transitie is vooral vanuit Europa veel regelgeving op komst. De AFM licht toe hoe zij hier toezicht op gaat houden.

In het toezicht van de AFM op duurzaamheid staan drie uitgangspunten centraal:

  1. Ondernemingen stellen betrouwbare en toegankelijke informatie beschikbaar over duurzaamheidsfactoren in de bedrijfsactiviteiten.
  2. Financiële instellingen betrekken duurzaamheidsaspecten in hun bedrijfsvoering, productontwikkeling, risicomanagement en investeringsbeslissingen. Ook zijn zij hier transparant over.
  3. Consumenten en andere afnemers worden goed geïnformeerd en geadviseerd over duurzaamheidsfactoren ter ondersteuning van hun financiële beslissingen. Zij krijgen een product dat passend is bij hun behoefte.

Verzekeraars en duurzaamheid

Vanuit het IMVO-convenant en door het commitment aan het Klimaatakkoord zet de verzekeringsbranche belangrijke stappen om te komen tot een duurzame samenleving. Daarnaast zet de branche in op preventie om klimaatverandering tegen te gaan. Het Verbond heeft een uitgebreide analyse over klimaatverandering en de impact op de samenleving beschreven in het Klimaatrapport en heeft de nodige tools ontwikkeld zoals infographics, een toolkit MKB Klimaatproof en een adviesrapport voor lokale overstromingen.

Daarnaast vinden er regelmatig overleggen plaats met marktpartijen zoals Holland Solar en Techniek Nederland over certificerings- en kwaliteitseisen voor de aanleg van zonnepanelen. Ook met Brandweer Nederland is contact over het vergroten van de bewustwording van mogelijke risico’s van de energietransitie. Via verschillende bijeenkomsten en online sessies worden leden en stakeholders op de hoogte gehouden.

Platform Klimaat

Sinds dit jaar gaat het Verbond nog een stapje verder en is er een Platform Klimaat opgericht. Het doel van dit platform is veelzijdig. Naast het inspelen op actuele ontwikkelingen wil het platform ook duidelijkheid bieden (“niet alles is verzekerbaar”), randvoorwaarden creëren en oplossingsrichtingen bedenken, zodat hagel en ander extreem weer zoveel mogelijk verzekerbaar blijft. En tot slot zal het platform in toenemende mate de samenwerking opzoeken om kennis te delen: “we hebben niet alle kennis zelf in huis”. Meer informatie over de activiteiten van het Verbond en het Platform Klimaat is te vinden op verzekeraars.nl/klimaat.

 


Was dit artikel nuttig?