Klimaat

}
Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Klimaatverandering zorgt voor andere risico’s. Extreem weer zorgt nu al voor steeds meer schade aan bijvoorbeeld huizen, bedrijfsgebouwen en voertuigen. Het Verbond onderzoekt hoe verzekeraars én de samenleving zo goed mogelijk kunnen inspelen op het veranderende klimaat. Dat Nederland vrijwel niet is verzekerd tegen overstroming, vindt het Verbond onwenselijk.

Achtergrond

Het weer wordt extremer. Wereldwijd zien verzekeraars de gevolgen van klimaatverandering terug in hun cijfers. Zo ontvingen verzekeraars in ons land na de extreme hagelbuien op 23 juni 2016 in Zuidoost-Nederland ruim 100.000 schademeldingen. Dat is meer dan tien keer zoveel als op een gewone dag. De verzekerde schade bedroeg zeker 500 miljoen euro. Hierbij ging het onder andere om schade aan huizen, bedrijfspanden, auto’s en caravans. Onder andere agrarische bedrijven werden zwaar getroffen.

Zonder maatregelen neemt de schadelast naar verwachting flink toe. In 2014 stelde het KNMI vier klimaatscenario’s op. Het Verbond rekende deze door en constateerde dat alleen al de particuliere schade door extreme neerslag en hagel (nu nog 125 miljoen euro) de komende decennia kan verdubbelen als er geen maatregelen worden genomen. Dit kan problemen opleveren voor verzekeraars, die hun schadelast zien stijgen. Maar ook consumenten kunnen dit gaan merken. Het zou zomaar kunnen dat de premies in bepaalde gebieden hoger worden of zelfs dat bepaalde risico’s worden uitgesloten van verzekeringsdekking.

Een ander problemen is dat sommige risico’s nu vaak niet verzekerd zijn, terwijl de betrokkenen de mogelijke schade niet kunnen betalen. Zo is ons land vrijwel niet verzekerd tegen overstroming.

Initiatieven van het Verbond
Verzekeringen zijn een middel om schade te compenseren, maar verzekeraars kunnen ook hun expertise inzetten om mensen en bedrijven bewust te maken van de risico’s en ze te stimuleren preventieve maatregelen te nemen. Het Verbond onderzoekt samen met partners hoe we als verzekeraars én maatschappij zo goed mogelijk kunnen inspelen op veranderende risico’s, en deze verzekerbaar kunnen houden. Hiervoor voert het Verbond gesprekken met ministeries, regionale overheden, DNB en belangenorganisaties.
Zo is het Verbond  betrokken bij de invulling van de Nationale Klimaatadaptiestrategie en bij de evaluatie van de regeling brede weersverzekering. Deze door de overheid gesubsidieerde verzekering is een van de producten waarmee agrariërs gewassen op het open veld kunnen verzekeren tegen extreem weer. In 2017 stelt het Verbond een speciale klimaatprojectgroep in.

Standpunten van het Verbond
Volgens het Verbond is het noodzakelijk om als samenleving meer te anticiperen op de gevolgen van klimaatverandering. We moeten land en gebouwen anders inrichten en gebruiken, zodat we zo goed mogelijk tegen de gevolgen van klimaatverandering bestand zijn. Hier ligt een taak voor de politiek, maar burgers en bedrijven kunnen ook veel doen om de schade te beperken. Tegelijkertijd constateert het Verbond dat het risicobewustzijn op dit moment nog erg laag is. Verzekeraars kunnen bijdragen aan meer inzicht, bewustwording en het stimuleren van preventie.

Overstroming
Het Verbond vindt het niet wenselijk dat Nederland nog steeds grotendeels onverzekerd is tegen overstroming. Het Verbond heeft de afgelopen jaren verschillende initiatieven aangedragen, maar deze zijn om verschillende redenen gestrand. Zo heeft het Verbond in 2013 een voorstel aan de Autoriteit Consument en Markt voorgelegd. Deze zag te veel bezwaar vanwege het verplichtende karakter. Toch vindt het Verbond nog steeds dat enige vorm van verplichting noodzakelijk. Sommige gebieden lopen immers veel meer risico op overstroming dan andere, waardoor een grote groep zich niet vrijwillig zal verzekeren. Dit leidt tot ongunstige voorwaarden en premies voor de gebieden met de hoogste risico’s. Hierdoor komt de solidariteit in het gedrang. De landen om ons heen hebben wel dergelijke systemen.

Infographic verzekerbaarheid klimaatrisico's

Het klimaat verandert en de kans op extreem weer neemt toe. Dat betekent dat er ook een grotere kans is op schade. Door bliksem, hagel, overstroming, regen, sneeuw, vorst, ijzel of wind. Welke schade is verzekerd? Welke schade niet en welke schade is aanvullend te verzekeren? Dat is in één oogopslag te zien in de Infographic verzekerbaarheid klimaatrisico’s.

Cookies

{cookieText}