Skip to Content

Klimaatschademonitor: Schadepieken steeds hoger door toename extreem weer

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Voor heel 2021 komt het weerschadebedrag uit op meer dan 465 miljoen. Het gemiddelde schadebedrag dat verzekeraars sinds 2007 jaarlijks uitkeren aan weer-gerelateerde schade aan gebouwen en auto’s bedraagt 325 miljoen euro.

Dit getal is gebaseerd op particuliere én zakelijke weerschade. “Als wij niets doen, dan wordt dit bedrag veel hoger,” benadrukt Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars, in reactie op de Klimaatschademonitor die voor de tweede keer verschijnt. Dit jaar neemt de Klimaatschademonitor ook de schade aan bedrijven, de zogeheten zakelijke schade, mee. “Daardoor nemen de schadebedragen flink toe, en zijn de schadepieken ook hoger,” zegt Richard Weurding, algemeen directeur in reactie op de cijfers. “Zo is de schade van de overstroming in Limburg vorig jaar geschat op zeker 80 miljoen particuliere schade (woonhuis en voertuigen). Tel je de zakelijke schade daarbij op (130 miljoen), dan komen we uit op een totaalbedrag van 210 miljoen euro, een flinke stijging,” stelt Weurding. Andere voorbeelden waarbij de zakelijke schade voor flinke verschillen zorgt, is de roemruchte hagelbui uit 2016. Goed voor 403 miljoen euro en nu met de zakelijke schade erbij uitkomend op 667 miljoen euro. De storm uit januari 2018 kwam met alleen de particuliere schade uit op 373 miljoen en nu op 537 miljoen euro. 

Schadepieken steeds hoger

Wat verder opvalt is dat de schadepieken steeds hoger worden. En dat heeft alles te maken met de toename van extreem weer. Weurding: “Daarom is het aanpassen aan het klimaat en het nemen van preventieve maatregelen ook zo belangrijk. Daar kun je meer dan 20 procent van de schade mee voorkomen,” benadrukt Weurding.  Met de monitor levert het Verbond een bijdrage aan het maatschappelijke debat over de kosten van klimaatverandering. De monitor geeft inzicht in de risico’s die consumenten en ondernemers lopen: “Als we niets doen, dan kost dat alle Nederlanders nog veel meer. Niet alleen in geld, maar ook in het gevoel van veiligheid, want de impact van weerschade aan je huis en je directe omgeving is enorm.” In 2023 worden de nieuwe KNMI klimaatscenario’s verwacht. Vroegtijdige kennis van risico’s kan klanten beter helpen bij hun beslissingen voor de langere termijn.

Nederland klimaatbestendig maken

Nederland staat voor de enorme opgave om ons land klimaatbestendig te maken: denk aan preventie en het aanpassen van gebouwen, en ons landschap. Hier kan de overheid samen met de financiële sector en verzekeraars veel winst behalen. Bijvoorbeeld door nu al keuzes te maken in welke gebieden we wel en niet bouwen rekening houdend met het waterpeil en de kans op overstroming. De gebieden waar wél gebouwd kan worden, dat moet gebeuren op een klimaat-adaptieve manier. Door heldere en toekomstbestendige standaarden op te nemen in het Bouwbesluit kan de overheid hierop voorsorteren. Dit scheelt ingrijpende aanpassingen later. Daar denken verzekeraars graag over mee door blijvend aan tafel te gaan met overheidspartijen over de inrichting van Nederland, met het oog op (toekomstige) verzekerbaarheid van kwetsbare gebieden in Nederland. 

Noord-Brabant meeste stormschade

In de Klimaatschademonitor is onder meer een kaart van Nederland opgenomen die helder weergeeft welke provincies het zwaarst worden getroffen door bliksem, hagel, neerslag, storm en vorst. De schade door storm, die bijna de helft van alle weergerelateerde schade veroorzaakt, is vooral groot in de kustgebieden met dichte bebouwing. Gemiddeld genomen is Noord-Brabant de provincie met de meeste weergerelateerde schade (mede door de schade door de hagelbui in 2016), gevolgd door Zuid-Holland.


Was dit nuttig?