VGZ zet handtekening onder Klimaatcommitment

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Als eerste zorgverzekeraar heeft Coöperatie VGZ haar handtekening gezet onder het Klimaatcommitment van de Nederlandse financiële sector uit 2019. Daarmee gaat ook VGZ een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstellingen van het Akkoord van Parijs en het Klimaatakkoord.

In het commitment aan het Klimaatakkoord spreekt de financiële sector af de CO2-impact van relevante beleggingen te gaan meten en daar vanaf 2022 (reductie)doelen op te zetten. Het Verbond is verheugd dat Coöperatie VGZ de stap heeft gezet om zich te verbinden aan de belangrijke reductiedoelstellingen en zo verdere klimaatverandering tegen te gaan.

49 procent minder uitstoot in 2030

De stip op de horizon is bekend: in 2030 stoot Nederland 49 procent minder CO2 uit dan in 1990. Financiële instellingen hebben de vrijheid om hun eigen doelen te bepalen, maar de voortgang wordt wel gemonitord via een jaarlijkse KPMG-rapportage. Op 28 oktober is de nieuwe rapportage gepubliceerd.

Niet zonder overheid

De Nederlandse financiële sector loopt internationaal voorop in haar bijdrage aan de Parijse klimaatdoelen. Maar de sector kán niet zonder de overheid als maker en aanjager van (Europees) beleid, zodat ze gerichte klimaatinvesteringen kan doen om zo bedrijven te ondersteunen in de transitie. “Het Klimaatcommitment past heel goed binnen de Europese wet- en regelgeving, is daarop zelfs geënt”, aldus Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond.

Gelijk speelveld

Een gelijk speelveld en eenduidige toepassing van de Europese regels zijn van belang, meent Weurding. “Laten we niet verzanden in bureaucratie, maar de kans pakken om op dit thema samen te werken en elkaar te inspireren met duurzaamheidsvraagstukken.”
De financiële sector kan een belangrijke rol spelen, maar zoals gezegd speelt ook de overheid een grote rol. Daarom hebben betrokken brancheverenigingen eerder dit jaar een gezamenlijke ‘groene’ brief naar de informateur gestuurd die aangeeft hoe de sector en de overheid elkaar kunnen steunen.

IMVO-convenant

Naast het commitment, dat het Verbond samen met ruim vijftig financiële instellingen (waaronder 16 verzekeraars) in 2019 ondertekende, maakt de verzekeringssector ook onderdeel uit van het IMVO-convenant. Dit internationale convenant heeft als doel dat verzekeraars de negatieve impact van hun beleggingen zoveel mogelijk voorkomen, verminderen en zo nodig herstellen om ook op die manier een bijdrage te leveren aan een duurzame wereld.


Was dit nuttig?