Hoosbuien zorgen voor miljoenen euro’s schade aan huizen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

De felle hoos- en onweersbuien, die afgelopen week de extreem warme meimaand afsloten, hebben in diverse delen van Nederland schade veroorzaakt. Volgens een eerste prognose van het Verbond van Verzekeraars heeft het vele water voor tussen de 5 en 10 miljoen euro schade veroorzaakt aan woonhuizen. De daadwerkelijke schade ligt hoger: schade aan auto’s en overige voertuigen, overheidseigendommen, bedrijven en de landbouwsector zitten niet in dit eerste raambedrag.

De talrijke hoosbuien, die soms gepaard gingen met veel wind en hagel, teisterden vorige week eerst diverse regio’s in Limburg. Afgelopen weekend goot het vooral in Zeeland en de afgelopen dagen zagen verzekeraars extra claims uit regio’s in heel Nederland binnenkomen als gevolg van extreme regenval. De stichting Salvage, die namens de Nederlandse schadeverzekeraars eerste hulp biedt bij woningbranden en woningschades na noodweer, moest tijdens de hevigste buien afgelopen dinsdag liefst 70 keer in actie komen nadat huizen flinke waterschades opliepen en (tijdelijk) onbewoonbaar waren. Blikseminslag zorgde voor een aantal branden.

De meeste schadeclaims betroffen ondergelopen kelders en woongedeelten, maar felle rukwinden bliezen ook de nodige schuttingen omver en hagel en rondvliegende takken zorgden ook voor schade aan opstal.

Het Verbond benadrukt dat het schadebedrag nog zal oplopen, onder meer de agrarische schade is nog niet in beeld. Agrarische verzekeraars hebben de nodige meldingen gehad van schade aan gewassen als gevolg van ondergelopen landbouwgronden.

Het Verbond heeft in het vorig jaar verschenen klimaatrapport ‘Hoofd boven water’ al gesteld dat extreme regenval en (mega)hagel de komende decennia zorgen voor een forse stijging van de schadelast bij woonhuizen, bedrijven en auto’s. Zonder maatregelen neemt in de meer extreme klimaatscenario’s de jaarlijkse schade op auto-, opstal- en inboedelpolissen met ruim een kwart miljard euro toe. Ook agrarische verzekeraars zien een trend in weergerelateerde schade door een hogere frequentie van intensieve, zeer lokale buien. Verzekeraars willen met hun data en risico-expertise samenwerken met overheid en andere belanghebbende organisaties om klimaatrisico’s beheersbaar te maken.


Was dit nuttig?