Skip to Content

“We moeten meer doen dan alleen polissen verkopen”

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Ze is al bijna tien jaar verantwoordelijk voor het MVO-beleid van Achmea en bij het Verbond is ze lid van de Issuecommissie Klimaat. Liesbeth van der Kruit weet intussen wel waar ze over praat als het over duurzaamheid gaat. “Het accent ligt vaak op ons beleggingsbeleid, maar duurzaamheid gaat over alles. Ook over de auto's waar we in rijden.”

Toen Van der Kruit eind 2016 werd gevraagd voor de nieuwe Issuecommissie Klimaat twijfelde ze geen seconde. “Klimaatverandering is het belangrijkste maatschappelijke thema op dit moment, wereldwijd. Klimaatverandering is bedreigend, maar het biedt ons ook de kans om relevant te zijn voor onze klanten”, zei ze toen. Nu beantwoordt ze de vragen in het vijfde en laatste deel van onze serie over duurzaamheid.

Serie over duurzaamheid

In het najaar van 2018 kwam het VN-klimaatrapport uit. De conclusies van dit zogenoemde Intergovernmental Panel on Climate Change waren niet misselijk. In vier scenario’s schetst het panel wat er moet gebeuren om de CO2-neutrale wereld in 2050 ook echt te halen. In drie van de vier scenario’s groeit de CO2-opslag veel te hard en worden de klimaatdoelstellingen onhaalbaar.

Het Verbond sloot op zijn beurt afgelopen zomer een IMVO-convenant af met NGO’s, vakbonden en overheden, waarin afspraken zijn vastgelegd voor een maatschappelijk verantwoord en duurzaam beleggingsbeleid. Wat doen verzekeraars aan duurzaamheid? Welke keuzes maken ze? Waarom kiest de een voor uitsluitingen in zijn beleggingsbeleid, terwijl een ander de voorkeur geeft aan actieve engagement. In dit vijfde en laatste deel van de serie komt Liesbeth van der Kruit aan het woord over het internationale beleid van Achmea.

  
In een eerder interview zei u dat het klimaat ook kansen biedt, onder meer op preventiegebied. Staat u daar nog steeds achter?
“Volledig. Duurzaamheid gaat niet alleen over beleggen, maar daar worden wij wel altijd als eerste op aangekeken. En natuurlijk is ons beleggingsbeleid belangrijk, maar duurzaamheid gaat over veel meer. Wat doen we op preventief gebied met de klimaatverandering in ons eigen land? Hoe kunnen we onze klanten en onze medewerkers betrekken bij duurzaamheidsvraagstukken? Omdat we vaak gefocust zijn op het beleggingsbeleid vergeten we nog wel eens wat we in onze directe omgeving kunnen doen.”

Waarom zijn verzekeraars zo internationaal georiënteerd?
“Sinds het begin van het millennium is er een groeiende groep verzekeraars die met elkaar optrekt op het gebied van duurzaamheid. Dat doen ze via UNEP (het United Nations Environment Programme), zeg maar de duurzaamheidsafdeling van de VN. In 1992 is UNEP-FI opgericht. In eerste instantie met een bankengroep, omdat het besef groeide dat de banken nodig zijn om de verduurzaming te financieren. Later is de verzekeringsgroep gevormd en dat is een interessant internationaal platform waar de discussie over onze specifieke rol over de volle breedte wordt gevoerd. In 2012 hebben we de Principles for Sustainable Insurance (PSI) geïntroduceerd in Rio, waar alle grote Nederlandse verzekeraars bij zijn aangesloten. Ook het Verbond. Met die principles hebben we in internationaal verband de relevantie van verzekeraars weer op de kaart gezet. Hoe kunnen we verzekeringen bereikbaar maken en houden voor grote groepen mensen?”

En, weet u inmiddels hoe?
“Door consequent de Principles for Sustainable Insurance na te leven en de risico's te beheersen. Denk bijvoorbeeld aan het voorkomen van waterschade door de tegels uit je tuin te halen of door groene daken aan te leggen. Maar we kunnen ook een gezonde leefstijl bevorderen, zodat we de zorgkosten kunnen beheersen. In PSI-verband wisselen we met name best practices uit. Vooral op klimaat, maar ook op andere thema's.”
 
Kent u een best practice?
“Allianz heeft de leden van UNEP-FI uitgenodigd voor een tweedaagse conferentie in München. Ik vind dat een goed initiatief. We gaan ons daar onder meer buigen over de vraag of we voldoende vooruitgang hebben geboekt met het klimaat. Investeren we genoeg in de oceanen? Wat doen we aan natuurlijke catastrofes? Wat aan smart health? Er staat veel op de agenda en met elkaar moeten we de temperatuur van het badwater meten: doen we genoeg? Sommige landen zijn verder dan wij, anderen weer niet. Er zijn bijvoorbeeld landen die hun overstromingsverzekeringen hebben gekoppeld aan preventie. Het is goed om geregeld over onze grenzen heen te kijken en van elkaar te leren.”
 
Heeft u ook een nationale best practice?
“Interpolis voert een campagne over het gebruik van je mobiel in de auto en heeft daarvoor de automodus-app geïntroduceerd. Het is goed om op die manier verkeersveiligheid onder de aandacht te brengen. Ik vind vooral het besef dát wij als verzekeraar een verantwoordelijkheid hebben van groot belang. Dat is ook een aspect van duurzaam verzekeren. Onze rol gaat verder dan alleen een polis verkopen. Bovendien helpt het om ons zelfrespect op te poetsen. Verzekeren is essentieel in een samenleving. Dat besef moeten we veel meer aanwakkeren.”
 
Wiens rol is dat?
“Voor een deel ligt daar een taak voor het Verbond, die ook het klimaat op de agenda zet, maar we kunnen veel meer doen. Een mooi voorbeeld is het feit dat Achmea zich als enige verzekeraar achter het Nationaal Vuurwerkmanifest heeft geschaard. Wij vinden dat vuurwerk alleen door professionals moet worden afgestoken. Er zijn ieder jaar veel te veel slachtoffers die blijvende schade oplopen. Daarnaast is het ook nog eens ontzettend vervuilend. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de schade in euro's. Het onderwerp gaat ons aan het hart en ik snap niet dat wij het als enige verzekeraar op de agenda hebben gezet.”

Is dat wat Achmea anders doet dan anderen: meer uitgesproken zijn?
“Wij schreeuwen het nooit van de daken, maar we zijn wel vaak de eerste. Zo waren we de eerste die stopten met het beleggen in kernwapens. Of met beleggen in tabak. Voordat we iets zeggen, willen we heel, heel zeker weten dat we het ook echt kunnen waarmaken. Niet meer beleggen in kernwapens betekent ook écht dat we alle bedrijven die hieraan bijdragen, hebben uitgesloten.”
 
Waar kan nog winst worden behaald?
“Met het helpen van klanten bij verduurzaming. We staan nog aan het begin. Ik denk dat er nog veel mogelijk is. Ons vastgoedbedrijf Syntrus Achmea heeft bijvoorbeeld een samenwerking met We Drive Solar, waardoor huurders van een aantal complexen in Utrecht gebruik kunnen maken van een elektrische deelauto. Interpolis bevordert de aanleg van groene daken, zodat waterschade wordt voorkomen, terwijl de planten tegelijkertijd CO2 uit de lucht opnemen. En via Centraal Beheer kan een klant zonnepanelen huren. Wij kunnen als verzekeraars met heel veel partijen samenwerken, ook internationaal, met maar één doel: onze klanten helpen. Daar moeten we ons verantwoordelijk voor voelen en ondertussen ook zelf in beweging komen. Dus: practice what you preach. En ja, dat betekent ook dat we aan de bak moeten met onze eigen auto's. En dat gaan we doen ook.”


Was dit nuttig?