Klimaatwebinar: Verzekeraars, deel uw data

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
14-02-2018

Het ‘hagelrisico’ gaat de komende decennia meer dan verdubbelen, voorspelt het KNMI. Met nauwkeurige hageldata kan het weerinstituut beter voorspellen waar en wanneer schade te verwachten is. Door hun gegevens te delen, kunnen verzekeraars een belangrijke rol vervullen.

Deel uw hageldata, klonk dan ook de oproep van Timo Brinkman, beleidsadviseur Schade bij het Verbond, tijdens een webinar over het klimaatrapport. “Dat is ook in uw eigen belang. Immers, hoe nauwkeuriger het KNMI kan voorspellen op welke locatie de hagelschade het hevigst is, des te beter kunt u uw klanten waarschuwen en preventieve maatregelen treffen.”

Schadelast
En dan is hagel natuurlijk nog maar één van de voorbeelden van het extremere weer die wordt veroorzaakt door klimaatverandering. Ongekende hoosbuien zorgden in de zomer van 2016 voor 600 miljoen euro verzekerde schade en 100.000 claims op één dag. Wereldwijd zien verzekeraars de gevolgen van klimaatverandering terug in hun cijfers. Zonder maatregelen neemt de schadelast naar verwachting fors toe, reden voor het Verbond om afgelopen najaar het rapport Hoofd boven water – Verzekeren van schade in een veranderend klimaat te publiceren.

Aanbevelingen
Samen met Gijs Kloek van Achmea Reinsurance gaf Brinkman tijdens het webinar een toelichting op het rapport, dat is opgesteld door de Issuecommissie Klimaat, na uitgebreid onderzoek en vele gesprekken met andere belanghebbende partijen. Kloek en Brinkman presenteerden de trends, de verwachtingen, maar ook de knelpunten die mogelijke oplossingen in de weg staan. Ook gingen ze in op de twaalf aanbevelingen die de Issuecommissie in petto heeft voor verzekeraars, maar ook voor tussenpersonen, overheden en andere maatschappelijke organisaties. Naast betere informatievoorziening en het beschikbaar maken van een toolkit om risicomanagement bij klanten te stimuleren, gaat het dan ook om meer beleidsmatige zaken zoals aanpassing van de bestaande neerslagclausule en overleg over de brede weersverzekering. Maar zeker op het terrein van communicatie valt nog het nodige te verbeteren; uit cijfers blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders ten onrechte denkt dat schade door overstromingen verzekerd is.


Ferdinand Soeteman (rechts) ging tijdens het webinar in gesprek met Gijs Kloek (links) en Timo Brinkman

Verzekerbaar
Interessant was ook een poll over verzekerbaarheid die gespreksleider Ferdinand Soeteman, manager Schade bij het Verbond, onder de deelnemers deed. Meer dan de helft van de kijkers, 55 procent om precies te zijn, sprak de verwachting uit dat de verzekerbaarheid weliswaar niet in het geding is, maar dat wel de voorwaarden zullen veranderen. “Verzekeraars zullen altijd de afweging blijven maken tussen beheersing van de premies aan de ene kant en solidariteit aan de andere kant”, legde Timo Brinkman uit.

Terugkijken
Geïnteresseerden kunnen het volledige webinar, dat al met al zo’n veertig minuten duurde, terugkijken via deze link. De getoonde slides zijn gewoon zichtbaar, maar vanzelfsprekend is het niet meer mogelijk om ‘live’ vragen te stellen. Wilt u toch meer weten of bent u op zoek naar een nadere toelichting, dan kunt u contact opnemen met Timo Brinkman.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht op onze speciale themapagina Klimaat (www.verzekeraars.nl/klimaat).


Was dit artikel nuttig?