Skip to Content

Op weg naar een veilige installatie van zonnepanelen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Het aantal zonnepanelen in ons land groeit hard. Elke vijf seconden komt er een nieuw paneel bij, maar helaas gaat er bij de installatie wel eens iets mis. Reden voor het Verbond om de Preventiebrochure voor PV-installaties 2.0 te publiceren, waarin naast feiten en ontwikkelingen ook veel technische informatie is opgenomen.

“De brochure is door verzekeraars geschreven en voor verzekeraars bedoeld”, vertelt beleidsadviseur Marieke Beugel. Samen met risicodeskundige Bert Veurink, voorzitter van de Technische Commissie Schade Preventie, benadrukt ze echter dat het “wel heel erg handig is” als ook installateurs en verzekerden de verzekeringstechnische aspecten bekijken en lezen. Veurink: “Zonne-energie is een prachtige energiebron. Daar zijn wij het als Verbond van harte mee eens, maar dan wel graag opgewekt door een zo veilig mogelijke PV-installatie (PV is afkomstig van het Engelse photovoltaic cell).

Menselijk handelen

Veurink loopt, als deskundige, in de praktijk geregeld tegen onveilige situaties aan. “Mensen zijn het zich vaak niet bewust, want zonnepanelen zijn in de basis veilige systemen. Het is meestal het menselijk handelen dat zorgt voor gevaarlijke situaties.”
Zo noemt hij onder meer de onderkant van de panelen die zomaar tachtig tot negentig graden warm kunnen worden. “Als er dan onvoldoende ventilatieruimte is tussen de panelen en het dak, dan kan het al snel misgaan. En als er eenmaal brand uitbreekt in de omgeving van brandbare materialen, dan is dat vaak behoorlijk rigoureus.”
“Dat komt ook doordat de brandweer pas kan gaan blussen als de situatie veilig is en de stroom is uitgeschakeld”, vult Beugel aan. “Zolang de PV-installatie nog onder stroom staat, kan dat immers levensgevaar opleveren.”

Doorbuigend dak

Een ander risico, dat minder vaak voorkomt dan brand, maar wel veel schade kan opleveren, betreft het instorten van het dak. Veurink: “De brochure heeft vooral betrekking op de grotere PV-installaties, waaronder zonnepanelen op het dak van een stal bij een agrarisch bedrijf of een bedrijfspand bij een distributiecentrum. Op die daken worden soms wel honderd panelen gelegd, maar het dak is niet altijd berekend op dat extra gewicht. Als er dan nog meer belasting komt, bijvoorbeeld in de vorm van sneeuw of regen, kan dat leiden tot doorbuigen. Het water blijft dan op het dak staan en daardoor neemt het instortingsgevaar toe.”

Bewustwording

Belangrijk is dan ook dat mensen zich realiseren dat het risico op schade toeneemt als er een PV-installatie op het dak wordt aangesloten, besluit Beugel. “Wij willen met onze brochure de bewustwording aanwakkeren en daarom raden wij ook altijd aan om eerst te overleggen met je verzekeraar voordat je panelen op je dak legt. Dat kan teleurstellingen achteraf voorkomen.”

Nieuwsgierig? Download de brochure, waarin ook een hoofdstuk wordt gewijd aan de SCIOS Scope 12, een nieuwe regeling voor de inspectie van PV-installaties. Aan de brochure hebben  verzekeraars, samen met onder andere Holland Solar en Techniek Nederland gewerkt.

shutterstock_574939951.jpg

Verenigingsdag 2024

  • 26-6-2024
  • Event
  • Verzekeringsthema's
Sustainable Impact Program 2023 8887

Was dit nuttig?