Breed pleidooi voor bundeling klimaatdata

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
07-03-2018

“Door data van verschillende partijen slim te combineren, kunnen we onzekerheid over toekomstige klimaatschades verminderen.” Verbondsdirecteur Richard Weurding zei dat woensdagochtend tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer.

Weurding stond niet alleen met zijn pleidooi. Ook diverse andere sprekers drongen aan op de komst van één loket dat met de gegevens van zoveel mogelijk partijen de effecten van klimaatverandering in kaart brengt. “Als klimaatadaptatie een serieus beleidsdossier wordt, moet er veel meer aandacht komen voor het meten van effecten”, zei bijvoorbeeld Willem Ligtvoet van het Planbureau van de Leefomgeving (PBL). “Voor waterveiligheid is zo’n systeem op orde, maar voor ruimtelijke adaptatie is het nu heel gefragmenteerd.”

Scope
Weurding en Ligtvoet waren twee van de genodigden in blok 1 van het rondetafelgesprek over klimaatadaptatie, georganiseerd door de Vaste Commissie voor Infrastructuur en Waterstaat. Ook het KNMI en wetenschappers uit Wageningen, Delft en Utrecht maakten deel uit van dit eerste blok, dat als doel had de inhoudelijke en financiële scope van de uitdaging in kaart te brengen. Kamerleden Jaco Geurts (CDA), Lammert van Raan (PvdD), Suzanne Kröger (GroenLinks) en Matthijs Sienot (D66) voerden het gesprek met de genodigden, Agnes Mulder (CDA) was voorzitter.

Hagelbuien
In zijn inleidende ‘pitch’ ging Weurding in op het financiële aspect. Hij bracht de extreme hagelbuien in herinnering die in juni 2016 over Zuidoost-Nederland trokken. “We hadden meer dan 100.000 schademeldingen op één dag. De totale verzekerde schade was 600 miljoen euro. Daarmee is dit de grootste natuurschade tot nu toe in Nederland.” Om het internationale karakter van klimaatschade te onderstrepen, voegde hij toe dat herverzekeraar Swiss Re in 2017 een recordbedrag uitkeerde aan schade die het gevolg was van natuurrampen: wereldwijd zo’n 4,7 miljard euro.

Frontlinie
Met een verwijzing naar het klimaatrapport ‘Hoofd boven water. Verzekeren van schade in een veranderend klimaat’ deed Weurding enkele aanbevelingen. Naast de oproep om alle beschikbare data breed te delen, wees hij ook op het belang van risicomanagement, en dan met name bij de meest kwetsbare groepen, zoals agrariërs. “Zij zitten in de frontlinie van klimaatverandering en kunnen door één onverwachte gebeurtenis hun hele jaaropbrengst mislopen. Samen met LTO Nederland laten wij daarom een onderzoek uitvoeren naar de gevolgen van klimaatverandering voor de agrarische sector.” Als derde en laatste punt noemde hij het maatschappelijke belang om goed duidelijk te maken wat wel en wat niet gedekt is. “Veel Nederlanders denken ten onrechte dat schade als gevolg van overstromingen gewoon verzekerd is. We werken nu samen met de ministeries om daar duidelijkheid over te bieden.”

Het rondetafelgesprek kent aansluitend nog twee blokken. In blok 2 spreken onder meer Deltacommissaris Kuijken, VNO-NCW en bestuurlijke koepels over een integrale, gebiedsgerichte aanpak en de gewenste rolverdeling tussen overheden en bedrijven. In het laatste blok, woensdagmiddag, komen enkele best practices aan bod.

 


Was dit artikel nuttig?