Lespakket water- en klimaatadaptie basisscholen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
04-05-2018

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft een lespakket over water- en klimaatadaptatie voor de bovenbouw van basisscholen ontwikkeld. Het maakt kinderen bewust van het veranderende klimaat. Het lespakket is gratis beschikbaar voor alle basisscholen in Nederland.

Met het lespakket ‘Water & Klimaat in jouw straat’ leren leerlingen wat ze zelf kunnen doen aan de gevolgen van klimaatverandering en welke maatregelen gemeenten en waterschappen ondernemen om toenemende wateroverlast en hittestress te verminderen.

Het lespakket bestaat uit lesmateriaal dat de docent zelf kan gebruiken voor praktijklessen voor groep 6, 7 en 8 en is te downloaden op www.waterklimaatles.nl.

Anticiperen
Volgens het Verbond is het noodzakelijk om als samenleving meer te anticiperen op de gevolgen van klimaatverandering. We moeten land en gebouwen anders inrichten en gebruiken, zodat we zo goed mogelijk tegen de gevolgen van klimaatverandering bestand zijn. Hier ligt een taak voor de politiek, maar burgers en bedrijven kunnen ook veel doen om de schade te beperken. Tegelijkertijd constateert het Verbond dat het risicobewustzijn op dit moment nog erg laag is. Verzekeraars kunnen bijdragen aan meer inzicht, bewustwording en het stimuleren van preventie.

Lees meer over Verbond & klimaat op de speciale themapagina.


Was dit artikel nuttig?