Skip to Content

Heftige zomer treft Nederlandse vakantiegangers

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Het extreme zomerweer vorig jaar, heeft relatief veel Nederlandse vakantiegangers getroffen. Vooral hagelbuien zorgden voor omvangrijke schade aan auto's en caravans. Verzekeraars keerden in totaal 45 miljoen euro uit na hagelbuien in de maand juli in Zuid-Europa. De totale verzekerde klimaatschade vorig jaar aan Nederlandse motorrijtuigen was 112 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarlijkse Klimaatschademonitor van het Verbond van Verzekeraars. Deze monitor laat de schades zien die van 2007 tot en met 2023 zijn ontstaan door bliksem, hagel, neerslag, overstroming, vorst en storm.

Grillig weer, grillige schades

Net als het weer zijn de weerschades in ons land ook grillig. Als we de weerschade in tijd op een rij zetten, dan noteert 2022 het hoogste weerschadebedrag: 933 miljoen euro. Dat is meer dan het dubbele van de weerschade in 2023 die 357 miljoen euro bedroeg. De totale schade afgelopen jaar is vergelijkbaar met een gemiddeld jaar (362 miljoen euro). De relatief lagere schade in 2023 heeft er alles mee te maken dat er in het afgelopen jaar geen noemenswaardige winterstormen over ons land zijn getrokken. Tegelijkertijd was de zomerstorm van juli 2023 een van de zwaarste zomerstormen in vijftig jaar. Poly zorgde voor een totale schadepost van 83 miljoen euro.

Jaar Schadebedrag in miljoen euro

2007   258
2008   116
2009   229
2010   245
2011   217
2012   123
2013   300
2014   177
2015   383
2016   770
2017   180
2018   711
2019   323
2020   330
2021   498
2022   933
2023   357

Schade in Europa

Vrijwel heel Europa kreeg afgelopen zomer te maken met extreem weer. In Slovenië en Frankrijk waren grootschalige overstromingen, Italië kende extreme hagelbuien met stenen zo groot als pingpongballen, in Griekenland vlogen uitgestrekte bosgebieden in brand. De meeste schade aan auto's en caravans trad op bij hagelbuien in Zuid-Europa: 45 miljoen euro. Het extreme weer in Europa kostte in 2023 aan 151 mensen het leven (63 door storm, 44 door overstromingen en 44 door bosbranden) en leidde tot een recordbedrag aan schade: 13,4 miljard euro. Een groot deel daarvan (5,7 miljard euro) vond plaats in Duitsland.

Klimaatadaptatie

Niet alleen in Europa, maar ook in Nederland hadden we vorig jaar te maken met extreem weer, zoals storm, hagelbuien, onweer en hoosbuien. Plaatselijk zorgde dat ook voor ondergelopen kelders en campings die ontruimd moesten worden. "We staan voor de enorme opgave om ons land aan te passen aan het veranderende klimaat'', zegt algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars. Dit is volgens hem vooral van belang in de bebouwde omgeving. "We kunnen niet meer zomaar bouwen op risicovolle locaties, zoals uiterwaarden van rivieren en buitendijkse gebieden. We moeten rivieren weer de ruimte geven en de juiste beschermingsmaatregelen nemen.”

Het is volgens Weurding belangrijk stappen te zetten als het gaat om voor het klimaat kwetsbare economische sectoren, zoals de landbouw. De grote hoeveelheid neerslag, die ons land vooral het afgelopen half jaar teistert, zorgt voor hogere grondwaterstanden met lokaal wateroverlast tot gevolg. De boeren merken dit door (deels) mislukte oogsten.

Schadepreventie

De Verbondsdirecteur wijst daarnaast op het belang van schadepreventie. "Veel mensen weten vaak niet wat ze kunnen doen bij extreem weer. Het helpt als je weet wat de (klimaat)risico’s zijn van het gebied waar je woont. Dat kan via overstroomik.nl en de klimaateffectatlas.nl. Als je weet dat er extreem weer aankomt kun je met voorzorgsmaatregelen al veel schade voorkomen. Ramen dicht, dakgoten schoon, spullen droog zetten, tuinspullen in de schuur.’’


Was dit nuttig?