Merendeel claims wateroverlast Limburg en Brabant door verzekeraars afgehandeld

Op deze pagina staat ook informatie speciaal voor leden. Log in voor toegang of vraag een account aan.

Uit een tweede inventarisatie van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat verzekeraars inmiddels zo'n 70 procent van de particuliere schades en circa 50 procent van de zakelijke schades volledig hebben afgehandeld. Grote, complexe waterschades, de invloed van COVID-19 en schaarste in de bouwbranche zorgen voor een langer afhandelproces. In totaal hebben verzekeraars circa 25.000 schademeldingen uit Limburg en Brabant ontvangen als gevolg van de wateroverlast in juli. Het Verbond schat de totale verzekerde schade op zo'n 160 tot 250 miljoen euro.

Complexe waterschades 

Inmiddels hebben verzekeraars het merendeel van de particuliere schades (70 procent) en zakelijke schades (50 procent) volledig afgehandeld. Verzekeraars zetten alles op alles om ook de resterende verzekerde schades snel af te handelen, maar lopen aan tegen complexe waterschades. Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond: “Gedupeerden willen begrijpelijkerwijs graag zo snel mogelijk weer terug naar huis of een doorstart maken met hun bedrijf. Dat kost in sommige gevallen veel tijd. Het vervelende aan grote waterschades is dat de droogtijd maanden in beslag neemt.”   

Invloed corona en woningnood 

Bovendien duurt het in Nederland door de coronacrisis en door de drukte in de bouwbranche (om de schaarste op de woningmarkt aan te pakken) vaak lang voordat bouwmaterialen, inventaris, vakmensen en aannemers beschikbaar zijn om het herstel uit te voeren. Weurding: "Door de watersnood zijn die tekorten in Zuid-Oost Nederland verder vergroot, ondanks pogingen van verzekeraars en herstelbedrijven om vanuit andere regio's materialen en vakmensen aan te voeren.” De situatie is nog nijpender omdat ook Duitsland en België in juli zwaar zijn getroffen, waardoor vanuit die kant geen hulp te verwachten is. Een schade is voor een verzekeraar overigens pas 100 procent afgehandeld wanneer het hele proces van drogen en volledig herstel is doorlopen. 

Omvang schade 

De meeste verzekeringsclaims (zo'n 15.600) komen uit Limburg, voor Brabant staat de teller op circa 9.200. Bij elkaar opgeteld goed voor een geschat schadebedrag van tussen de 160 en 250 miljoen euro. Het merendeel van de claims betreft particuliere schades aan woningen en motorvoertuigen (circa 22.300). Bij een kleiner deel (circa 2.500) gaat het om zakelijke schades.   

De meeste particuliere en zakelijke schades ontstonden door extreme regenval en overstroming van kleine rivieren in Limburg en Noord-Brabant. De grootste schades zien verzekeraars bij ondernemers en particulieren langs de Geul en de Gulp, met Valkenburg als epicentrum.  

Mediacontact:

Iwanna de Jonge, woordvoerder
Telefoon: 070 - 3338638
Mobiel: 06 - 28267299
E-mail: i.de.jonge@verzekeraars.nl

Aandachtsgebied:

Veilig wonen & ondernemen, cyber, letsel, verkeer, klimaat/duurzaamheid, bodemdaling, reizen, aansprakelijkheid, rechtsbijstand, volmacht, verzekeringsfraude- en criminaliteit, zakelijke markt

Was dit artikel nuttig?