Conferentie Insurance Europe: Fast Forward

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
27-05-2019

Op de 11e internationale conferentie van Insurance Europe op 23 mei in Roemenië stonden duurzaamheid; toekomstbestendige Europese regels en financiële educatie centraal.

De jaarlijkse internationale conferentie werd gehost door UNSAR, de Roemeense associatie voor verzekeraars, die dit jaar haar 25e verjaardag viert. Andreas Brandstetter, voorzitter van Insurance Europe, benadrukte bij de opening van de conferentie de rol die verzekeraars spelen bij de overgang naar een duurzamere economie. Om verzekeraars in staat te stellen hun bijdrage aan een duurzaam Europa maximaal te benutten, moeten beleidsmakers actie ondernemen om te waarborgen dat prudentiële regels de werkelijke risico's weerspiegelen die verzekeraars lopen; een duidelijk beleidskader bieden die greenwashing vermijdt en ervoor te zorgen dat gedragsregels de consument een reële keuze geven tussen producten die wel of niet rekening houden met milieudoelen en sociale standaarden, zo benadrukte hij. Daarnaast is meer actie nodig om geschikte, duurzame investeringsmogelijkheden voor verzekeraars te creëren. Adam Pawloff van Greenpeace riep verzekeraars op uiterlijk in 2030 uit kolen te stappen.

Cyber

Brandstetter riep beleidsmakers ook op om verzekeraars te helpen de bescherming die zij bieden tegen cyberaanvallen te versterken. Een van de belangrijkste belemmeringen voor de ontwikkeling van de markt voor cyberverzekeringen is het gebrek aan gegevens over cyberrisico's. Recente wetgeving die bedrijven verplicht om cyberincidenten aan relevante autoriteiten te melden, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming, geeft echter een schat aan nuttige gegevens. "Beleidsmakers zouden verzekeraars kunnen helpen de samenleving beter te beschermen door hen toegang te bieden tot geanonimiseerde informatie over cyberaanvallen," zei hij.

Pensioenen

Brandstetter benadrukte ook de rol die verzekeraars kunnen spelen bij het dichten van het pensioengat in veel Europese landen. Een thema dat ook terugkwam in een van de paneldiscussies. Lard Friese, CEO van NN Group, benadrukte het belang van het (door)ontwikkelen van pensioenstelsels in Europa. De inrichting van pensioenstelsels is een nationale aangelegenheid. Maar het is goed dat de EU oog heeft voor het belang van een verantwoorde pensioenopbouw. Drie elementen moeten centraal staan: continuïteit, stimuleer sparen (fiscaal) en goede governance.

Financiële educatie

De deelnemers aan de conferentie konden in een van de aangeboden deelsessies de mogelijkheden van financiële educatie verder verkennen. Een van de panelleden noemde Nederland de nummer 1 in Europa op dit gebied. Dit is een mooie opsteker voor de inspanningen van Wijzer in Geldzaken en de Nederlandse financiële sector. Een dag eerder hield Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond, in Boekarest een presentatie voor internationale verzekeraarsassociaties over de Nederlandse benadering van financiële educatie. Er was veel interesse vanuit de andere associaties over de manier waarop in Nederland aan financiële educatie gewerkt wordt. In het bijzonder de Week van het geld en het verzekeringsspel Fix je Risk konden rekenen op veel buitenlandse interesse.

 


Was dit artikel nuttig?