Skip to Content

5 vragen over het beveiligen van zonneparken

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Verzekeraars worden steeds vaker geconfronteerd met criminaliteit bij zonneparken. Dieven zijn vooral uit op koper en kunnen meestal ongestoord hun gang gaan. Reden voor het Netwerk Criminaliteitspreventie om een handreiking te maken voor een betere preventie. Rob Van Nierop (HDI Global) geeft antwoord op 5 vragen.

1. Jij hebt, in samenwerking met het platform Brand van het Verbond, een handreiking gemaakt voor de beveiliging van terreinen met zonnepanelen. Wat gaat er mis?

“Er wordt nog steeds veel koper gestolen. En belangrijk bij die zonneparken is dat ze vaak op afgelegen locaties liggen, zodat dadergroepen redelijk ongestoord hun gang kunnen gaan. Voordat daders worden opgemerkt, is de schade meestal al ontstaan. Met name de gevolgschade kan fors zijn. De derving van inkomsten loopt al snel in de honderdduizenden euro’s, doordat er een tijdje geen energie kan worden opgewekt.”

Rob van Nierop: "De inkomstenderving loopt al snel in de honderdduizenden, doordat er even geen energie kan worden opgewekt"

2. Hoe vaak komt het voor?

“Vaker dan wij zouden willen. Ik heb eind vorig jaar van de Engineering afdeling bij HDI de vraag gekregen om serieus met ons Netwerk Criminaliteitspreventie aan de slag te gaan met preventietips. Samen met onder meer Techniek Nederland, Federatie Veilig Nederland, KIWA, beveiligingsbedrijven, onafhankelijke consultants en andere verzekeraars hebben we een brainstorm georganiseerd. Het doel was om te komen tot (meer) wederzijds begrip en een afgewogen plan waaraan alle stakeholders zich kunnen committeren. Een verzekeraar wordt al snel als lastig ervaren als hij het over preventie wil hebben, zeker bij bestaande locaties. Ook adviseurs en de beveiligingsinstallateurs zien allerlei onnodige discussie ontstaan en zelfs voor investeringsmaatschappijen is de criminaliteit uitermate vervelend. Zij hebben investeerders immers een bepaald rendement beloofd, terwijl er bij de aanleg van die zonneparken onvoldoende rekening is gehouden met criminaliteitspreventie. Natuurlijk is dat geen onwil. Ik schaar dat onder onbekendheid met het beveiligingsvak, maar alleen al daarom is het mooi dat er nu een handreiking is waarmee alle partijen uit de voeten kunnen.”

3. Is dat de truc, voor de bouw al rekening houden met preventie?

“Als je bij de ontwikkeling van een zonnepark een percentage van je totale investering voor de hoognodige preventie reserveert, kunnen we daders inderdaad te slim af zijn. Zeker omdat het restrisico, dat overblijft na een grondige beoordeling van de noodzakelijke preventie, prima verzekerbaar is.”

4. Wat kunnen verzekeraars anders/beter doen?

“Wij hopen en verwachten dat er door de handreiking veel beter aan de voorkant wordt gekeken wat minimaal nodig is om tot een beheersbaar risico te komen. Maar daar hebben we als sector ook een rol in. Verzekeraars moeten voldoende mensen in dienst hebben met kennis van criminaliteitspreventie. Het gebeurt nog wel een enkele keer dat de eisen van de ene verzekeraar te hoog zijn, zodat de klant gaat shoppen en uitkomt bij een verzekeraar die op dat moment even niet de juiste kennis in huis heeft om een goede beoordeling te maken. Uiteraard is marktwerking ook bij verzekeraars erg belangrijk en houdt dat ons allemaal scherp, maar kennis is en blijft uitermate belangrijk.”

5. Wat is jouw belangrijkste wens?

“Met het Netwerk Criminaliteitspreventie streven we naar een veiliger en risicobewuster Nederland. Dat is ook mijn belangrijkste wens. Ik hoop dat de handreiking, die overigens continu zal worden aangepast aan de voortschrijdende inzichten, daar een mooie bijdrage aan mag leveren. Daarnaast sluit ik niet uit dat ook bestaande locaties onder de loep worden genomen en dat daar dezelfde eisen worden gesteld. Tot slot denk ik dat er een mooie toekomst is weggelegd voor de handreiking buiten onze Nederlandse grenzen. Niet voor niets proberen we zoveel mogelijk aansluiting te vinden bij de huidige Europese normen. Bovendien moeten energieopslag systemen ook een plekje krijgen en deze kunnen mooi meeliften op de bestaande preventie. Je kunt preventie heel simpel vergelijken met het beveiligen van een woning: je moet nét ietsje beter beveiligd zijn dan je buurman.”

De handreiking Beveiligingsmaatregelen voor grondgebonden PV-installaties is te vinden op verzekeraars.nl.

Shutterstock 2042204567

Actuariële aspecten bij het inschatten van klimaatrisico’s, 3 juni 2024

  • 3-6-2024
  • Webinar
  • Toepassing wet- en regelgeving
Shutterstock 1888881763

Schademiddag 2024

  • 5-6-2024
  • Event
  • Vakkennis

Was dit nuttig?