Skip to Content

Werk aan de winkel in het klimaat

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

In aanloop naar de klimaattop in Glasgow, lijkt het deze week wel de Week van het klimaat. De overheid komt vandaag met een Klimaatbrief, terwijl eerder deze week het KNMI met zijn Klimaatsignaal de noodklok luidde.

Alsof dat allemaal nog niet genoeg is, presenteert toezichthouder AFM vandaag een rapport over de invloed van klimaatverandering en bracht de Eerlijke Geldwijzer begin deze week de resultaten van een onderzoek naar beleggingen in de energiesector naar buiten. Gek genoeg lijken de diverse rapporten en onderzoeken het nodige met elkaar gemeen te hebben, maar soms blijken ze ook juist heel tegenstrijdig te zijn. Zo benadrukte accountants- en adviesorganisatie EY eerder deze week dat de financiële sector in ons land opvallend goed scoort, terwijl de Eerlijke Geldwijzer (EGW) in een persbericht meldt dat er wordt geïnvesteerd in ‘dodelijke overstromingen, hittegolven en bosbranden’.

Reële economie

Woordvoerder Barbara van der Rest van het Verbond meldt dat verzekeraars kennis hebben genomen van het EGW-onderzoek, maar zich niet kunnen vinden in de conclusie. Sterker nog, volgens haar doet het “geen recht aan alle inspanningen die verzekeraars leveren. Zowel bij het (onder)kennen, beheersen en verzekeren van klimaatrisico’s als bij het terugdringen van CO2 en het mogelijk maken van een veilige energietransitie.”
Van der Rest verwijst onder meer naar de voortgangsrapportage vanuit het Klimaatcommitment waarover KPMG deze week heeft gerapporteerd, maar benadrukt ook dat keuzes binnen een internationale beleggingsportefeuille mede worden bepaald door het tempo waarbinnen veranderingen in de samenleving plaatsvinden. “Verzekeraars kunnen met andere woorden niet harder lopen dan de reële economie.” 

Noodklok

Ze benadrukt tot slot dat het tegengaan van klimaatverandering zo omvangrijk is, dat de verzekeringssector dat niet alleen kan. “Verzekeraars zijn ook afhankelijk van de keuzes die de overheid en de consument maken. In reactie op het Klimaatsignaal van de KNMI hebben wij niet voor niets de noodklok geluid over de klimaatschade en gepleit voor een krachtig klimaatbeleid. Zowel nationaal als internationaal.”

Onze reactie op het AFM-onderzoek De invloed van klimaatverandering op schadeverzekeringen leest u in de 5 vragen die door beleidsadviseur Timo Brinkman worden beantwoord.

Aan de vooravond van de klimaattop in Glasgow trekken meer dan negentig CEO’s wereldwijd aan de bel: ze eisen meer klimaatactie. Nooit eerder ondertekenden zoveel toplieden in het bedrijfsleven een brief aan onze wereldleiders. Gisteren was een van de ondertekenaars, CEO David Knibbe van NN, te gast bij talkshow OP1 over deze brandbrief waarin wereldleiders worden opgeroepen stappen te zetten om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan. De CEO's "staan klaar om 'zij aan zij' met regeringen samen te werken in een gezamenlijke publiek-private inspanning om de race naar naar netto-nul te versnellen. Wij zijn van mening dat we na de publicatie van het recente IPCC-rapport de COP26 in Glasgow moeten gebruiken als onze beste kans om overeenstemming te bereiken over de stappen die nodig zijn om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 te halveren, tegen 2050 een netto-nuluitstoot te bereiken en natuurpositieve economieën."

 

Shutterstock 2042204567

Actuariële aspecten bij het inschatten van klimaatrisico’s, 3 juni 2024

  • 3-6-2024
  • Webinar
  • Toepassing wet- en regelgeving
Shutterstock 1888881763

Schademiddag 2024

  • 5-6-2024
  • Event
  • Vakkennis

Was dit nuttig?