Skip to Content

Verbond: maak ons land klimaatweerbaar

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Het kabinet heeft een belangrijke drempel weggenomen voor agrariërs die zich willen verzekeren tegen de gevolgen van extreem weer door de assurantiebelasting op de 'Brede Weersverzekering' (21 procent) te schrappen.

Maar nog belangrijker is het nemen van maatregelen gericht op het voorkomen van klimaatschade bij burgers en (boeren)bedrijven. Een fors deel van de beschikbare middelen voor investeringen moet daarom gebruikt worden om Nederland klimaatweerbaar te maken. Die oproep doet het Verbond van Verzekeraars in reactie op de vandaag gepresenteerde Miljoenennota.

"Als we niets doen loopt de schade op jaarbasis in de honderden miljoenen euro’s. We moeten dus veel werk maken van preventie en adaptatie, zoals maatregelen in de sfeer van waterbeheer en stedenbouw”, aldus algemeen directeur Richard Weurding. Het Verbond verwelkomt het besluit de Brede Weersverzekering vrij te stellen van assurantiebelasting. Daardoor komt deze verzekering tegen extreem weer naar verwachting binnen het bereik van meer agrariërs. Nu is nog maar zo’n tien procent van de 18.000 akkerbouwers verzekerd.

Extreem weer zorgt al jaren voor oplopende schade, zowel particulier als zakelijk. Verzekeraars houden hier ook rekening mee in hun beleggingsbeleid. Ruim 50 financiële instellingen hebben zich in de zomer van 2019 gecommitteerd aan het klimaatakkoord. Hierin zeggen de instellingen toe geld beschikbaar te stellen voor de energietransitie en de CO2 uitstoot van hun investeringen te meten en te reduceren.

Mediacontact

Paul Koopman, woordvoerder. Werkt op maandagochtend, dinsdag, woensdag en donderdag.
Telefoonnummer: 070 - 3338698
Mobiel: 06 - 53725923
E-mail: p.koopman@verzekeraars.nl

Aandachtsgebied:

Pensioen, arbeidsmarkt, zzp’ers, beleggingsverzekeringen, bodemdaling, hypotheken, uitvaart, klantbelang

Was dit nuttig?