Skip to Content

Samenvatting rondetafelgesprek afhandeling waterschade Limburg

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Geeke Feiter, directeur Schade van het Verbond, schoof gisteren aan bij een rondetafelgesprek van de Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid. In dat gesprek over de afhandeling van de waterschade in Limburg (2021) lichtte zij toe hoe verzekeraars alles op alles hebben gezet om de geleden schade te beperken en uit te keren. Een korte samenvatting.

Van de Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid waren aanwezig Songül Mutluer (PvdA), Raymond Knops (CDA), Michiel van Nispen (SP) en Kauthar Bouchallikh (GroenLinks). Zij lieten zich onder voorzitterschap van Ingrid Michon (VVD) informeren over hoe particulieren en ondernemers de schadeafhandeling door verzekeraars en de overheid (op grond van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen) hebben ervaren. Allereerst kwamen, ook namens andere gedupeerden, twee inwoners van Meerssen aan het woord. Zij, en de gemeente Meerssen, zijn vooral kritisch over de schadeafhandeling door de overheid. Die kritiek wordt volgens hen voor een belangrijk deel verklaard door de gewekte indruk bij gedupeerden dat de overheid schades ruimhartig zou compenseren. Maar ondanks uitkeringen van verzekeraars en de overheid zijn er volgens het gemeentebestuur alleen al in de gemeente Meerssen tientallen inwoners die nog met een grote restschade zitten.

Actuele cijfers

Feiter deelde in deze rondetafel actuele cijfers over de afhandeling van schades na een inventarisatie onder verzekeraars. Eind december 2022 is 95% van de particuliere schades en 93% van de zakelijke schades door verzekeraars afgehandeld. In de meeste nog openstaande dossiers wordt nog gewacht op de laatste bonnen of eindfactuur van de aannemer. Ook komt het voor dat zaken zijn heropend omdat er gevolgschade, zoals bijvoorbeeld een vochtprobleem, is gemeld.

Verder vertelde Feiter de Kamerleden dat sinds de watersnood in Limburg het aantal verzekeraars dat het risico van overstroming van kleine rivieren en kanalen standaard meeverzekert op de inboedel- en opstalverzekering, sterk is gegroeid. Daarnaast benadrukte zij dat er nog geen oplossing is als de Maas overstroomt. Feiter: “Je wil in tijden van crisis duidelijkheid bieden. Gezien de verdergaande klimaatverandering is het belangrijk om hier samen met de overheid naar te gaan kijken.”

Compensatie door de overheid

Linda van Noord, programmamanager bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), informeerde de Kamerleden vervolgens over de uitvoering van de compensatieregelingen op grond van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts). De RVO heeft geprobeerd maatwerk toe te passen binnen de kaders van de Wts-regeling. Via een coulanceregeling konden zij vanaf maart vorig jaar nog honderden mensen helpen. Het afhandelingsproces duurde ook langer door samenloop met schades die redelijkerwijs verzekerbaar zijn, zo lichtte Van Noord toe. De RVO heeft gemerkt dat bij meerdere gevallen niet kon worden voldaan aan de verwachtingen door uitspraken over ruimhartig compenseren die kort na de ramp zijn gedaan.

Oplossing voor schrijnende gevallen

De aanwezige Kamerleden lijken een oplossing te willen voor gedupeerden die nog met een grote restschade zitten. Die restschade zit vaak in onverzekerde schade aan tuinen en opritten of onverzekerde motoren (die niet onder de coulanceregeling vallen). En bij vergoeding op basis van dagwaarde kan de indruk ontstaan dat een deel van de schade onvergoed blijft. Voor een oplossing voor grote restschades kijken de Kamerleden niet naar de RVO of naar verzekeraars. Het is volgens hen aan de politiek om hierin een keuze te maken. De discussie daarover wordt vervolgd als de Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid op 1 februari met minister Yesilgöz over deze schadeafhandeling debatteert.

De Kamerleden wilden wel van het Verbond en de RVO weten of ‘van Limburg’ kan worden geleerd om in de toekomst schrijnende gevallen te voorkomen. Feiter antwoordde dat duidelijkheid en handelingsperspectief belangrijk zijn. “Zorg dat je aan de voorkant één loket hebt en dat verzekeraars en overheid het voor bijvoorbeeld de Maas aan de achterkant regelen.” De RVO onderschreef dat de les zit in de communicatie, in de gewenste duidelijkheid.

Preventie

In antwoord op één van de gestelde vragen van de Kamerleden kon Feiter ook toelichten dat je met preventie veel schade kunt voorkomen. Uit bijvoorbeeld het onderzoek door de Vrije Universiteit en Deltares blijkt dat preventie schade aanzienlijk kan verminderen. Kamerleden noteerden het initiatief klimaateffectatlas.nl om daar ook zelf eens een kijkje te gaan nemen.

Net als enkele andere sprekers tijdens het rondetafelgesprek stuurde het Verbond een openbaar paper naar de Kamer. Dat paper is ook te vinden op de website van de Tweede Kamer.


Was dit nuttig?