Skip to Content

Hagelschade en klimaatverandering (2)

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

De kans op hagelschade aan zonnepanelen is het grootst als deze op een plat dak liggen en in zuidelijke tot westelijke richting zijn geplaatst. Dat blijkt uit het onderzoek Hagelrisico’s in Nederland dat VU-onderzoeker Hans de Moel vorige maand presenteerde tijdens een webinar van het Verbond.

Samen met een grote groep collega’s, het KNMI en Achmea heeft De Moel onderzoek gedaan om meer inzicht te krijgen in hagelrisico’s. Naast de kans op hagel dat in het eerste deel van Hagelschade en klimaatverandering aan bod kwam, zoomde De Moel ook in op de kwetsbaarheid van zonnepanelen. Wat betekent hagel voor zonnepanelen? En welke factoren zorgen voor (meer) schade aan de panelen?

Hans de Moel
(Fotografie: Ivar Pel)

Relatief nieuwe markt

In het onderzoek zijn grofweg verschillende factoren onderzocht: de hoek van het zonnepaneel, de richting en de grootte van de hagelstenen. De Moel: “Wij hebben ons onderzoek gedaan aan de hand van literatuur, interviews, analyses, luchtfoto’s en schadedata, waarbij vooral die luchtfoto’s van grote waarde zijn geweest. Daardoor konden we ‘makkelijk’ achterhalen hoeveel panelen er op een dak zijn geïnstalleerd, welke kant ze op staan en welke hoek ze hebben. Die verschillende factoren hebben we gelinkt aan de schade en zodoende hebben we de kwetsbaarheid van zonnepanelen voor hagelstenen met een bepaalde grootte kunnen bepalen.”

Schade zonnepanelen

Volgens De Moel is schade aan zonnepanelen ‘heel simpel’ in te delen in twee soorten: zichtbare en onzichtbare schade. “Bij de eerste zie je de inslag van de hagelstenen, maar bij de onzichtbare kan het maanden duren voordat de schade ‘zichtbaar’ is, bijvoorbeeld doordat de opbrengst van de panelen ineens is gedaald, terwijl de oorzaak niet makkelijk is te achterhalen.”
Uit het onderzoek blijkt verder dat de schade met name afhankelijk is van de hagelgrootte, de eigenschappen van het dak en de richting van de panelen. De Moel: “In zijn algemeenheid geldt dat de schade toeneemt naarmate de hagelstenen groter zijn. De schade lijkt bij stenen van zo’n twee centimeter te beginnen, ook de onzichtbare, terwijl het gros bij hagelstenen boven de vier-vijf centimeter bestaat uit zichtbare schade.”

"Platte daken zorgen voor meer schade aan zonnepanelen dan hoekdaken"

Plat dak versus hoekdak

Het onderzoek heeft ook aangetoond dat de eigenschappen op het dak van invloed zijn op de schade. “Dat heeft te maken met de hoek van de panelen”, legt De Moel uit. “Op een plat dak heb je een relatief kleinere hoek waardoor de hagelstenen er dus min of meer recht op vallen. Uit de vergelijking plat versus daken met hoek blijkt dat het gemiddelde percentage panelen dat stuk is gegaan, op platte daken ruim achttien procent bedraagt tegenover 12,6 procent op hoekdaken.”
Hij benadrukt dat de hoek van het paneel echter minder invloed heeft op de schade dan de richting. “Als de zonnepanelen richting het westen, zuidwesten of zuiden zijn geplaatst, is de kans op schade bijna twee keer zo groot dan wanneer ze naar het zuidoosten wijzen. In het eerste geval is die kans ongeveer zestien procent en in het tweede geval ‘slechts’ 8,4 procent. Dat lijkt vooral te maken te hebben met de overheersende windrichting van hagelstormen (vanuit het zuidwesten).”

Verzekerbaarheid

Tot slot hebben de onderzoekers ook gekeken naar de sector zelf. “Het is een relatief nieuwe markt en hoewel er richtlijnen zijn, zowel Europees als nationaal, zijn deze niet verplicht en wordt er niet gehandhaafd”, aldus De Moel. Volgens hem zorgt dat voor complicaties, met name in het kader van verzekerbaarheid. “Want kwam de schade nou door de hagelbui of had het met de installatie te maken? Als er vooraf geen check is geweest, is immers niet uit te sluiten dat de installatie niet goed is geweest. En wat doe je met tweedehands panelen die misschien wel eerder schade hebben opgelopen?”

Reden genoeg om je vooraf te verdiepen in de juiste (wind)richting, maar vooral ook op een goede installatie. Behoefte aan meer informatie over het onderzoek: kijk het webinar hier terug. 

23 juni 2016

Die ene dag in 2016 (23 juni) veranderde alles. Na één enorme hagelbui rinkelden alle alarmbellen. Het regende die dag claims, honderdduizend om precies te zijn, en de zeshonderd miljoen euro verzekerde schade zorgde ervoor dat hagel op de agenda kwam. En op die agenda bleef.

Het Verbond kwam een jaar later met een uitgebreide analyse in het Klimaatrapport en heeft de nodige tools ontwikkeld. Zoals infographics, een toolkit voor het mkb, een adviesrapport voor lokale overstromingen en uiteraard zijn er ook de nodige events georganiseerd.

Platform Klimaat
Sinds dit jaar gaat het Verbond nog een stapje verder en is er een Platform Klimaat opgericht. Het doel van dit platform is veelzijdig. Naast het inspelen op actuele ontwikkelingen wil het platform ook duidelijkheid bieden (“niet alles is verzekerbaar”), randvoorwaarden creëren en oplossingsrichtingen bedenken, zodat hagel en ander extreem weer zoveel mogelijk verzekerbaar blijft. En tot slot zal het platform in toenemende mate de samenwerking opzoeken om kennis te delen: “we hebben niet alle kennis zelf in huis”.

Meer informatie over de activiteiten van het Verbond en het Platform Klimaat is te vinden op onze speciale themapagina.

Dit najaar organiseert het Verbond een webinar over droogte. Houd onze website in de gaten voor meer informatie en aanmelding.

Shutterstock 2042204567

Actuariële aspecten bij het inschatten van klimaatrisico’s, 3 juni 2024

  • 3-6-2024
  • Webinar
  • Toepassing wet- en regelgeving
Shutterstock 1888881763

Schademiddag 2024

  • 5-6-2024
  • Event
  • Vakkennis

Was dit nuttig?